Search results

 1. Komunikácia pedagóga a žiaka : Diplomová práca
  Pepich Milan  Bernát Libor (Thesis advisor) ; M7000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UIPH, 2011
  MTF ; . - 63 s., CD-ROM
  pedagogická komunikácia učiteľstvo technických profesijných predmetov Teaching Specific Engineering Subjects
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=67677
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 2. Komunikácia pedagóga a žiaka : Diplomová práca
  Šariská Mária  Bernát Libor (Thesis advisor) ; M7000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UIPH, 2011
  MTF ; . - 77 s., CD-ROM
  pedagogická komunikácia učiteľstvo technických profesijných predmetov Teaching Specific Engineering Subjects
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=67511
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 3. Šikana a komunikácia v škole : Diplomová práca
  Kuňáková Martina  Bernát Libor (Thesis advisor) ; M7000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UIPH, 2011
  MTF ; . - 87 s., CD-ROM
  prevencia agresor šikanovanie učiteľstvo technických profesijných predmetov Teaching Specific Engineering Subjects
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=67416
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 4. Šikana a komunikácia v škole : Diplomová práca
  Katrena Martin  Bernát Libor (Thesis advisor) ; M7000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UIPH, 2011
  MTF ; . - 65 s., CD-ROM
  agresor prevencia škola šikanovanie komunikácia učiteľstvo technických profesijných predmetov Teaching Specific Engineering Subjects
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=67595
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 5. Šikana a komunikácia v škole : Diplomová práca
  Mikšovský Stanislav  Bernát Libor (Thesis advisor) ; M7000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UIPH, 2011
  MTF ; . - 66 s., CD-ROM
  prevencia šikanovanie učiteľstvo technických profesijných predmetov Teaching Specific Engineering Subjects
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=67558
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 6. Dejiny slovenského evanjelického patronátneho gymnázia v Turčianskom sv. Martine = The history of Slovak evangelical patronal grammar school in Turčiansky Svätý Martin : Diplomová práca
  Slodičáková Eva  Bernát Libor (xxx) ; M7000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UIPH, 2009
  MTF ; . - 61 s príl (1 CD-ROM)
  dejiny škôl
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 7. Asertivita v komunikácii = Asertive communication : Diplomová práca
  Havranová Marcela  Bernát Libor (xxx) ; M7000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UIPH, 2009
  MTF ; . - 74 s príl (1 CD-ROM)
  asertivita komunikácia
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 8. Novozámocké gymnázium v rokoch 1918-1945 = Grammar School in Nové Zámky in years 1918-1945 : Diplomová práca
  Korytár Dušan  Bernát Libor (xxx) ; M7000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UIPH, 2009
  MTF ; . - 73 s Prílohy + 1 CD-ROM
  historické pramene gymnázium
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 9. Agresivita a šikanovanie na strednej škole = Aggression and chicane on secondary school : Diplomová práca
  Piroš Juraj  Bernát Libor (xxx) ; M7000 Danišková Lenka (Consultant)
  Trnava : STU v Bratislave MTF UIPH, 2009
  MTF ; . - 67 s prílohy (1 CD-ROM)
  agresivita pedagóg šikanovanie
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 10. Kežmarské lýceum v 19. storočí = Seminary in Kežmarok in 19th century : Diplomová práca
  Vašašová Renáta  Bernát Libor (xxx) ; M7000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UIPH, 2009
  MTF ; . - 64 s príl (1 CD-ROM)
  dejiny školstva dejiny škôl
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book