Search results

 1. K úlohe sociálnych a humanitných vied na technických univerzitách
  Bernát Libor  Zajacová Jana ; 010350
  Spoločenské vedy a humanizácia technického univerzitného vzdelávania : . CD-ROM, s. 5-12
  technická vysoká škola sociálne a humanitné vedy výučba kalokagatia
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  article

  article

 2. Cholera v ilavskom dekanáte v roku 1831
  Bernát Libor ; M7000 
  Slovenská štatistika a demografia . Roč. 21, č. 2 (2011), s.54-99
  článok z periodika
  BDF - Scientific works in others home magazines
  article

  article

 3. Rod Kalinkovcov
  Bernát Libor ; M7000 
  Genealogicko - heraldický hlas . Roč. 21, č. 1-2 (2011), s.7-24
  článok z periodika
  BDF - Scientific works in others home magazines
  article

  article

 4. Pastori a učitelia Trenčianskej, Oravskej a Liptovskej stolice a Bardejov
  Bernát Libor ; M7000 
  Acta Collegii Evangelici Prešoviensis XI . s.195-209
  článok zo zborníka
  AED - Scientific titles in home noticed scientific year-books (not conference)
  article

  article

 5. Pramene k dejinám elementárneho a stredného školstva v 16. a 17. storočí
  Bernát Libor ; M7000 
  Studia Historica Tyrnaviensia IX-X . s.171-185
  článok zo zborníka
  AEC - Scientific titles in foreign noticed scientific year-books (not conference)
  article

  article

 6. Bratrský soud s Mikulášem Drabíkem v Púchově v roce 1663
  Bernát Libor ; M7000 
  Jižní Morava . Roč. 46, svazek 49 (2010), s.39-54
  článok z periodika
  ADE - Scientific titles in foreign not carented magazines and other year-books
  article

  article

 7. Denníky a osudy Clementisovcov
  Bernát Libor ; M7000 
  Genealogicko - heraldický hlas . Roč. 20, č. 1-2 (2010), s.33-39
  článok z periodika
  BDF - Scientific works in others home magazines
  article

  article

 8. Spis Andreja Sartoria proti Mikulášovi Drábikovi
  Bernát Libor ; M7000  Kordoš Jozef
  Studia comeniana et historica . Roč. 40, č. 83-84 (2010), s.177-205
  článok z periodika
  ADE - Scientific titles in foreign not carented magazines and other year-books
  article

  article

 9. Čudák a vizionár Mikuláš Drábik
  Bernát Libor ; M7000 
  Psychospirituální dimenze osobnosti . s.99-132
  článok zo zborníka
  AEC - Scientific titles in foreign noticed scientific year-books (not conference)
  article

  article

 10. Vyučovanie sociálnej komunikácie na technických univerzitách
  Bernát Libor ; M7000  Hric Martin ; M310 Mocker Marek ; M310
  Jan Amos Komenský - Odkaz kultuře vzdělávání. Johannes Amos Comenius - The Legacy to the Culture of Education : . s.752-760
  komunikácia
  článok zo zborníka
  AEE - Scientific titles in foreign not noticed scientific year-books (not conference)
  article

  article