Search results

Records found: 8  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^stu_us_auth stu56268 dbp^"
 1. Stanovenie závislosti koeficienta absorpcie svetla v rôznych druhoch priesvitných látok od vlnovej dĺžky
  Bašnák Tomáš  Kaššáková Viera (Thesis advisor) ; M240
  STU v Bratislave MTF UMAT, 2010
  MTF ;
  optika svetlo absorpcia light absorption priepustnosť
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=74973
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 2. Hodnotenie vlastností materiálov zvarového spoja
  Bucha Miroslav  Kaššáková Viera (Thesis advisor) ; M240
  STU v Bratislave MTF UMAT, 2010
  MTF ;
  ultrasound
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=74943
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 3. Skúšanie a hodnotenie žiakov na odbornom výcviku = Testing and evaluation of students on technical training : Bakalárska práca
  Sorentíny Jozef  Kaššáková Viera (xxx) ; M240
  Trnava : STU v Bratislave MTF UIPH, 2009
  MTF ; . - 50 s príl (1 CD-ROM)
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 4. Určenie momentu zotrvačnosti výrobku pravidelného tvaru = Determination of moment of inertia of the article of uniform shape : Bakalárska práca
  Cehlárik Martin  Kaššáková Viera (xxx) ; M240
  Trnava : STU v Bratislave MTF UMAT, 2009
  MTF ; . - 37 s 1 CD-ROM
  moment zotrvačnosti dynamika
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 5. Sledovanie procesu difúzie striebra do spekaného čadiča pomocou elektrických metód = Observing the diffusion of silver into sintered basalt with electric methods : Bakalárska práca
  Kamocsai Imrich  Kaššáková Viera (xxx) ; M240
  Trnava : STU v Bratislave MTF UMAT, 2008
  MTF ; . - 45 s 1 CD-ROM
  čadič dielektriká konduktivita
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0100
  book

  book

 6. Kvalita zvaru ako jeden z faktorov vplývajúcich na útlm prenášaného signálu = Quality of weld as one of the factors influencing the decrement of signal : Bakalárska práca
  Vacho Juraj  Kaššáková Viera (xxx) ; M240
  Trnava : STU v Bratislave MTF UMAT, 2008
  MTF ; . - 60 s 1 CD-ROM
  index lomu optické vlákna
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0100
  book

  book

 7. Stanovenie maximálnej teploty pre použitie grafitu ako materiálu vlastnej elektródy pri meraní elektrických vlastností = Maximum temperature determination for graphite using as material of real electrode : Bakalárska práca
  Bezúch Ľubomír  Kaššáková Viera (xxx) ; M240
  Trnava : STU v Bratislave MTF UMAT KMI, 2007
  MTF ; . - 48 s 1 CD-ROM
  čadič elektrická vodivosť
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 8. Materiály používané pre optické vlákna v telekomunikačnom systéme : Bakalárska práca
  Gaál Szabolcs  Kaššáková Viera (xxx) ; M240
  Trnava : STU v Bratislave MtF KMI, 2005
  MTF ; . - 41 s 1 CD
  materiálové inžinierstvo optické vlákna
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book