Search results

Records found: 10  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^stu_us_auth stu56268 ddp^"
 1. Práca s integrovanými žiakmi na stredných školách : Diplomová práca
  Sorentíny Jozef  Kaššáková Viera (Thesis advisor) ; M240
  Trnava : STU v Bratislave MTF UIPH, 2011
  MTF ; . - 73 s., CD-ROM
  integration integrácia učiteľstvo technických profesijných predmetov Teaching Specific Engineering Subjects
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=67939
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 2. Kvalita školy
  Sysel Štefan  Kaššáková Viera (Thesis advisor) ; M240
  STU v Bratislave MTF UIPH, 2010
  MTF ;
  quality education analýza aspektovo-orientovaná vzdelávanie analysis
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=54804
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 3. Problematika šikanovania na stredných odborných školách
  Biháryová Lenka  Kaššáková Viera (Thesis advisor) ; M240
  STU v Bratislave MTF UIPH, 2010
  MTF ;
  agresivita poruchy správania šikanovanie
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=58740
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 4. Základné princípy riadenia modernej strednej školy
  Kollárová Michaela  Kaššáková Viera (Thesis advisor) ; M240
  STU v Bratislave MTF UIPH, 2010
  MTF ;
  Management riadenie
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=58747
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 5. Enviromentálna výchova a jej implementácia na strednych školách
  Petráš Stanislav  Kaššáková Viera (Thesis advisor) ; M240
  STU v Bratislave MTF UIPH, 2010
  MTF ;
  životné prostredie
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=58806
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 6. Prejavy fyzického, psychického a verbálneho násilia v školách = Manifestations of the physical, psychological and verbal violence in schools : Diplomová práca
  Šastinská Viera  Kaššáková Viera (xxx) ; M240
  Trnava : STU v Bratislave MTF UIPH, 2009
  MTF ; . - 63 s prílohy (1 CD-ROM)
  šikanovanie agresivita
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 7. Výchovné problémy na stredných odborných školách = Educational problems on high school : Diplomová práca
  Paulovičová Lenka  Kaššáková Viera (xxx) ; M240
  Trnava : STU v Bratislave MTF UIPH, 2009
  MTF ; . - 81 s Prílohy + 1 CD-ROM
  výchovné problémy šikanovanie agresor
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 8. Problémy pri výchove stredoškolskej mládeže = Problems by the upbringing secondary young : Diplomová práca
  Mlaková Anna  Kaššáková Viera (xxx) ; M240
  Trnava : STU v Bratislave MTF UIPH, 2009
  MTF ; . - 74 s príl (1 CD-ROM)
  výchovné problémy
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 9. Výchova k manželstvu a rodičovstvu = Education for marriage and parenthood : Diplomová práca
  Gálová Marcela  Kaššáková Viera (xxx) ; M240
  Trnava : STU v Bratislave MTF UIPH, 2009
  MTF ; . - 64 s príl (1 CD-ROM)
  výchova k rodičovstvu
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 10. Sledovanie procesu vulkanizácie a následnej degradácie kaučukových zmesí = A Monitoring of the Vulcanization Process and the Following Rubber Mixture Degradation : Diplomová práca
  Krakovský Filip ; M140  Kaššáková Viera (xxx) ; M240
  Trnava : STU v Bratislave MtF KF, 2007 . - 98 s 1 CD-ROM
  kaučuk vulkanizácia degradácia ohrev
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book