Search results

Records found: 2  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^stu_us_auth stu56366 ddp^"
 1. Návrh vzniku a pôsobenia klastrov pre rozvoj budovania malých a stredných podnikov na Slovensku
  Urban Filip  Halada Peter (Thesis advisor) ; M190
  STU v Bratislave MTF UPMK, 2010
  MTF ;
  malé a stredné podniky inovácie small and medium enterprises cluster innovation
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=54423
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 2. Návrh optimalizácie adaptačného programu novoprijatých zamestnancov v podniku SLOVNAFT, a. s. Bratislava = The suggestion of optimalization of adapter programme of newfangled employees in company SLOVNAFT, a. s. Bratislava : Diplomová práca
  Čelinská Zuzana  Halada Peter (xxx) ; M190
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2009
  MTF ; . - 68 s Prílohy, 1 CD-ROM
  personálny manažment plánovanie získavanie zamestnancov adaptácia pracovníkov
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book