Search results

Records found: 12  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^stu_us_auth stu56470 azn^"
 1. TOP 2019 : proceedings of abstract of the 25th international scientific conference Engineering for environment protection . Vysoké Tatry, Slovensko, 15.-17.5. 2019 / Miroslav Horvát
  Horvát, Miroslav, ; 020090
  Engineering for environment protection 25 15. - 17.5. 2019 Vysoké Tatry, Slovensko
  1. vyd.
  Bratislava SPEKTRUM 2019 . - 42 s.
  ISBN 978-80-227-4913-8
  zborník
  (9) - článok
  book

  book

 2. Od výskumu k praxi, 22. ročník medzinárodnej konferencie, 16.5.2019 Bratislava [elektronický zdroj] / Editor Alena Cepková, Miroslav Horvát
  Cepková, Alena, ; 020920 (Editor) Horvát, Miroslav, ; 020090 (Editor) Čillík, Ivan (rec.) Zemková, Erika, ; 038341 (rec.)
  Od výskumu k praxi 22 16.5. 2019 Bratislava
  1. vyd.
  Bratislava Spektrum STU 2019 . - 110 strán, CD ROM
  ISBN 978-80-227-4910-7
  zborník
  FAI - Editorial and reported works (bibliographies, magazines, encyclopedies, catalogs, dictionaries, year-books...)
  (6) - článok
  book

  book

 3. TOP 2018 : proceedings of abstract of the 24th international scientific conference Engineering for environment protection . Vysoké Tatry, Slovensko, 19. - 21. 9. 2018 / Miroslav Horvát
  Horvát, Miroslav, ; 020090
  Engineering for environment protection 24 19. - 21. 9. 2018 Vysoké Tatry, Slovensko
  1. vyd.
  Bratislava SPEKTRUM 2018 . - 42 s.
  ISBN 978-80-227-4835-3
  zborník
  FAI - Editorial and reported works (bibliographies, magazines, encyclopedies, catalogs, dictionaries, year-books...)
  GLOB - záznamy, ktoré neprešli globalkami
  (17) - článok
  book

  book

 4. Od výskumu k praxi, 21. ročník medzinárodnej konferencie, 29.- 30.11.2018, Bratislava [elektronický zdroj]
  Cepková, Alena, ; 020920 (Editor) Horvát, Miroslav, ; 020090 (Editor)
  Od výskumu k praxi 21. 29.- 30.11.2018 Bratislava
  1. vyd.
  Bratislava Spektrum STU 2018 . - 150 strán, CD ROM
  ISBN 978-80-227-4859-9
  zborník
  FAI - Editorial and reported works (bibliographies, magazines, encyclopedies, catalogs, dictionaries, year-books...)
  GLOB - záznamy, ktoré neprešli globalkami
  (6) - článok
  book

  book

 5. TOP 2017 : proceedings of abstract of the 23rd annual international scientific conference Engineering for environment protection, Šamorín, SR, 20.-22.9. 2017 / ed. Miroslav Horvát
  Horvát, Miroslav, ; 020070 (Editor)
  Engineering for environment protection 23 20.-22. 9. 2017 Šamorín, SR
  1. vyd.
  Bratislava SPEKTRUM STU 2017 . - 89 s.
  ISBN 978-80-227-4731-8
  zborník
  FAI - Editorial and reported works (bibliographies, magazines, encyclopedies, catalogs, dictionaries, year-books...)
  GLOB - záznamy, ktoré neprešli globalkami
  (36) - článok
  book

  book

 6. TOP 2016 : proceedings of abstracts. 22nd annual International Scientific Conference Engineering for Environment Protection. Častá - Papiernička, SR, 7. - 9. 6. 2016
  Víglaský, Jozef (rec.) Havlík, Tomáš (rec.) Horvát, Miroslav, ; 020090 (Editor) Rafaj, Milan, (Editor) ; 020070
  International Scientific Conference Engineering for Environment Protection 22nd 7. - 9. 6. 2016 Častá - Papiernička, Slovenská republika
  1. vyd.
  Bratislava : Slovenská technická univerzita v Bratislave, 2016 . - 93 s.
  ISBN 978-80-227-4568-0
  zborník
  FAI - Editorial and reported works (bibliographies, magazines, encyclopedies, catalogs, dictionaries, year-books...)
  GLOB - záznamy, ktoré neprešli globalkami
  (21) - článok
  book

  book

 7. TOP 2015: proceedings of abstract. 21st International conference Engineering for environment protection. 23.-25.6. 2015, Senec, SR / rec. Elena Bodíková, Marian Borzan ; ed. Miroslav Horvát
  Bodíková, Elena (rec.) Borzan, Marian (rec.) Horvát, Miroslav, ; 020240 (Editor)
  Top 2015. International conference Engineering for environment protection 21st 23.-25.6. 2015 Senec, SR
  1.vyd.
  Bratislava Nakladateľstvo STU 2015 . - 92s.
  ISBN 978-80-227-4376-1
  ochrana životného prostredia environment
  zborník
  FAI - Editorial and reported works (bibliographies, magazines, encyclopedies, catalogs, dictionaries, year-books...)
  GLOB - záznamy, ktoré neprešli globalkami
  (19) - článok
  book

  book

 8. Od výskumu k praxi v športe 2015 : zborník vedeckých prác / ed. Alena Cepková, Miroslav Horvát ; rec. Ivan Čillík, Jozef Hrčka elektronický zdroj
  Cepková, Alena, ; J340 (Editor) Horvát, Miroslav, ; J240 (Editor) Čillík, Ivan (rec.) Hrčka, Jozef (rec.)
  1. vyd.
  Bratislava : Nakladateľsto STU Bratislava, 2015 . - CD-ROM
  ISBN 978-80-227-4485-0
  zborník
  FAI - Editorial and reported works (bibliographies, magazines, encyclopedies, catalogs, dictionaries, year-books...)
  GLOB - záznamy, ktoré neprešli globalkami
  (10) - článok
  book

  book

 9. Od výskumu k praxi v športe - 2013 / ed. Alena Cepková, Miroslav Horvát
  Cepková, Alena, ; J920 (Editor) Horvát, Miroslav, ; J0070 (Editor)
  1. vyd.
  Bratislava Nakladateľstvo STU 2013 . - 394 s.
  ISBN 978-80-227-4113-2
  zborník
  FAI - Editorial and reported works (bibliographies, magazines, encyclopedies, catalogs, dictionaries, year-books...)
  GLOB - záznamy, ktoré neprešli globalkami
  (1) - článok
  book

  book

 10. Od výskumu k praxi v športe : zborník vedeckých prác
  Cepková Alena (Editor) ; J920  Horvát Miroslav (Editor) ; J0070 Hrčka Jozef (rec.) Baláž Jozef (rec.)
  Bratislava : Nakladateľstvo STU, 2012 . - 406 s
  ISBN 978-80-227-3854-5
  zborník
  FAI - Editorial and reported works (bibliographies, magazines, encyclopedies, catalogs, dictionaries, year-books...)
  GLOB - záznamy, ktoré neprešli globalkami
  (4) - článok
  book

  book


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.