Search results

Records found: 11  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^stu_us_auth stu56680 ddp^"
 1. Vplyv tepelného toku na čas do zapálenia materiálov na báze dreva
  Polák Erik ; M  Chrebet Tomáš (Thesis advisor) ; M5000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UBEI, 2014
  MTF ; 11.06.2014 ; 670 . - 59s CD
  integrovaná bezpečnosť Integrated Safety heat flux cone calorimeter tepelný tok kónický kalorimeter
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=104483
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 2. Posúdenie bezpečnosti pri výrobe plastových granulátov v spoločnosti UCC, Voderady
  Kotúčková Miroslava ; M  Chrebet Tomáš (Thesis advisor) ; M5000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UBEI, 2014
  MTF ; 09.06.2014 ; 670 . - 74s CD
  integrovaná bezpečnosť Integrated Safety analysis environment environment environment safety health analýza zdravie bezpečnosť
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=98297
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 3. Sledovanie prestupu tepla zo sálavého tepelného zdroja na lignocelulózové materiály
  Bako Rastislav ; M  Chrebet Tomáš (Thesis advisor) ; M5000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UBEI, 2014
  MTF ; 11.06.2014 ; 670 . - 64s CD
  integrovaná bezpečnosť Integrated Safety heat flux lignocelulózové materiály horenie tepelný tok
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=98536
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 4. Vplyv tepelného toku na napeňujúcu schopnosť intumescentných náterov
  Petrík Peter ; M  Chrebet Tomáš (Thesis advisor) ; M5000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UBEI, 2014
  MTF ; 11.06.2014 ; 670 . - 60s CD
  integrovaná bezpečnosť Integrated Safety burning tepelný tok protipožiarne nátery horľavosť materiálov
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=103448
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 5. Implementácia vzájomnej spolupráce vedenia a zamestnancov v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci
  Samolej Dávid  Chrebet Tomáš (Thesis advisor) ; M5000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UBEI, 2013
  MTF ;
  integrovaná bezpečnosť Integrated Safety riadenie rizík
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=90101
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 6. Výpočet aktivačnej energie lignocelulózových materiálov dynamickou termogravimetriou
  Máriková Zuzana  Chrebet Tomáš (Thesis advisor) ; M5000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UBEI, 2013
  MTF ;
  integrovaná bezpečnosť Integrated Safety thermogravimetry aktivačná energia termogravimetria retardéry horenia
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=90103
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 7. Simulácia rozvoja požiaru v uzavretých priestoroch
  Dubovský Dávid  Chrebet Tomáš (Thesis advisor) ; M5000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UBEI, 2013
  MTF ;
  integrovaná bezpečnosť Integrated Safety fire simulation smoke computational fluid dynamics počítačová dynamika tekutín dym požiar simulácia
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=89879
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 8. Vplyv výšky iniciačného zdroja na podmienky iniciácie plameňového horenia lignocelulózových materiálov
  Horváth Jozef ; M5000  Chrebet Tomáš (Thesis advisor) ; M5000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UBEI, 2012 . - 73 s
  integrovaná bezpečnosť Integrated Safety ignition source lignocelulózové materiály
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=79640
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 9. Sledovanie teploty vzplanutia a vznietenia v teplovzdušnej elektricky vyhrievanej peci v spojení so sledovaním úbytku hmotnosti : Diplomová práca
  Arvajová Zuzana  Chrebet Tomáš (Thesis advisor) ; M5000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UBEI, 2011
  MTF ; . - 63
  burning temperature teplota drevo vznietenie integrovaná bezpečnosť Integrated Safety
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=75470
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 10. Vplyv prípravy skúšobnej vzorky na teplotu samozahrievania : Diplomová práca
  Horváthová Daniela  Chrebet Tomáš (Thesis advisor) ; M5000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UBEI, 2011
  MTF ; . - 66
  samovznietenie integrovaná bezpečnosť Integrated Safety
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=75505
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.