Search results

Records found: 15  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^stu_us_auth stu56743 xcla^"
 1. Metóda AFD určenia seizmickej odolnosti zariadenia
  Hók Vendelín ; J0010  Palčák František ; J0010
  Noise and vibration in practice. Hluk a kmitanie v praxi. : . s.77-82
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
  article

  article

 2. Skúmanie seizmickej odolnosti metódou (AFD) v prostredí programu ADAMS
  Hók Vendelín ; J0010  Palčák František ; J0010
  Setkání uživatelů programů MSC. Software 2013 [elektronický zdroj] : . s.CD ROM, [9] s.
  seizmická odolnosť seismic resistance
  článok zo zborníka
  BEE - Scientific works in not noticed year-books from international undertakings, foreign year-books
  O2 - Odborný výstup publikačnej činnosti ako časť knižnej publikácie alebo zborníka
  article

  article

 3. Design of the steering system for conceptual six-wheeled agriculture tractor
  Hók Vendelín ; J0010  Záhorec Ľubomír
  Mechanical Engineering 2010 : . s.S6-31 -S6-37
  steering mechanism
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
  article

  article

 4. New tire model for transmission of the force in vertical direction
  Hók Vendelín ; J0010  Palčák František ; J0010
  Scientific Proceedings 2009 : . s.105-112
  tire model phase angle
  článok zo zborníka
  AED - Scientific titles in home noticed scientific year-books (not conference)
  V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
  article

  article

 5. Semifyzikálny model pneumatiky TMeasy
  Palčák František ; J0010  Herák Ľuboš Hók Vendelín ; J0010 Šotník Ján
  INFO DNY 2008 : . s.CD Rom
  model pneumatiky dynamické simulácie tyre model dynamic simulation
  článok zo zborníka
  AFC - Reports at international scientific conferences
  V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
  article

  article

 6. Stochastický dvojstopový model pozdĺžneho profilu vozovky pre analýzu prenosu síl novým modelom pneumatiky
  Hók Vendelín ; J0010  Palčák František ; J0010
  Acta Mechanica Slovaca : . Roč. 12, č. 3-B (2008), s.271-279
  stochastický model model pneumatiky stochastic model tire model
  článok z periodika
  ADF - Scientific titles in home not carented magazines and other year-books
  V3 - Vedecký výstup publikačnej činnosti z časopisu
  article

  article

 7. Optimalizace nakladače v systému MSC. Adams
  Palčák František ; J0010  Presinszký Gellért ; J0010 Hók Vendelín ; J0010 Mazurkievič Izidor ; J0030
  Computer Design . Č. 1 (2008), s.86-87
  optimalizácia štruktúr nakladač optimization of structure loader
  článok z periodika
  BDE - Scientific works in othes foreign magazines
  O3 - Odborný výstup publikačnej činnosti z časopisu
  article

  article

 8. Konštruovanie mechanizmu pracovného zariadenia nakladača v prostredí programu MSC.ADAMS
  Palčák František ; J0010  Presinszký Gellért ; J0010 Hók Vendelín ; J0010 Mazurkievič Izidor ; J0030
  Nové trendy v konštruovaní a v tvorbe technickej dokumentácie 2008 = New Trends in Design and Technical Documentation Creation : . s.CD ROM
  konštruovanie optimalizácia štruktúr design optimization of structure
  článok zo zborníka
  AED - Scientific titles in home noticed scientific year-books (not conference)
  V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
  article

  article

 9. Automatizácia určenia charakteristík silového prvku
  Hók Vendelín ; J250  Palčák František ; J250 Šotník Ján ; J230
  Mechanical Engineering 2007 : . s.nestr.
  program MSC.ADAMS/Car automobily
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
  article

  article

 10. Optimalizácia štuktúry pracovného mechanizmu nakladača
  Palčák František ; J250  Presinszký Gellért ; J250 Hók Vendelín ; J250 Mazurkievič Izidor ; J130
  Mechanical Engineering 2007 : . s.nestr.
  nakladač optimalizácia štruktúra
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
  article

  article


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.