Search results

 1. The digital twin of an industrial production line within the Industry 4.0 Concept / aut. Ján Vachálek
  Vachálek Ján ; 020020 
  Smart Factory Hub 2017 . - 11 s.
  výskumná správa
  GAI - Research studies and running reports
  book

  book

 2. Digital internal logistics verification throughout the plant / aut. Ján Vachálek
  Vachálek Ján ; 020020 
  Smart Factory Hub 2017 . - 6 s.
  výskumná správa
  GAI - Research studies and running reports
  book

  book

 3. Using deep neural networks Neuronit with advanced computer vision in industrial production / aut. Ján Vachálek
  Vachálek Ján ; 020020 
  Rumunsko Smart Factory Hub 2017 . - 18 s.
  výskumná správa
  GAI - Research studies and running reports
  book

  book

 4. Identifikácia, optimalizácia, riadenie a monitorovanie ČOV : záverečná správa projektu APVT-20-035204
  Vachálek Ján ; J110 
  Bratislava : STU v Bratislave SjF, 2007 . - 14 s
  výskumná správa
  AGI - Reports about solved problems of scientific-research 11** Allocated grants
  book

  book

 5. Implementácia overených prediktívnych algoritmov riadenia ČOV v spolupráci s realizátorom : čiastková etapa č. 10 projektu APVT-20-035204
  Vachálek Ján ; J110 
  Bratislava : STU v Bratislave SjF, 2007 . - 10 s
  výskumná správa
  GAI - Research studies and running reports
  book

  book

 6. Vývoj algoritmov pre ukladanie a výber aktuálnych dát z dátového úložiska : čiastková etapa č. 7 projektu APVT-20-035204
  Vachálek Ján ; J110 
  Bratislava : STU v Bratislave SjF, 2006 . - 9 s
  výskumná správa
  GAI - Research studies and running reports
  book

  book

 7. Verifikácia navrhnutého stromu linearizovaných modelov a jeho priebežná aktualizácia : čiastkova etapa č. 8 projektu APVT-20-035204
  Vachálek Ján ; J110 
  Bratislava : STU v Bratislave SjF, 2006 . - 21 s
  výskumná správa
  GAI - Research studies and running reports
  book

  book

 8. Vývoj algoritmov prediktívneho riadenia procesov ČOV : čiastková etapa č. 9 projektu APVT-20-035204
  Vachálek Ján ; J110 
  Bratislava : STU v Bratislave SjF, 2006 . - 10 s
  výskumná správa
  GAI - Research studies and running reports
  book

  book

 9. Vývoj štruktúry dátového úložiska ČOV v prostredí SQL servera : čiastková etapa č. 6 projektu APVT-20-035204
  Vachálek Ján ; J110 
  Bratislava : STU v Bratislave SjF, 2005 . - 7 s
  výskumná správa
  GAI - Research studies and running reports
  book

  book

 10. Analýza stavu technologických procesov ČOV ich informačné vybavenie a vytvorenie systému diaľkového zberu prevádzkových dát : čiastková etapa č. 1 projektu APVT-20-035204
  Vachálek Ján ; J110 
  Bratislava : STU v Bratislave SjF, 2005 . - 9 s
  výskumná správa
  GAI - Research studies and running reports
  book

  book