Search results

 1. Návrh metodiky a funkčného konceptu automatizovaného robotického pracoviska na metrologickú kontrolu váh s neautomatickou činnosťou
  Fiťka Ivan ; 020020  Vachálek Ján ; 020020 (Thesis advisor)
  2021
  SJF ; Date of acceptation : 23.08.2021 ; Degreee discipline : strojárstvo ; Degree program : D-MT

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=152505
  dizertačná práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  SJF0100
  book

  book

 2. Zabezpečenie a prevádzka robotických kolaboratívnych pracovísk s využitím strojového videnia a UWB lokalizačných techník
  Slovák Juraj ; 020020  Vachálek Ján ; 020020 (Thesis advisor)
  2021
  SJF ; Date of acceptation : 25.08.2021 ; Degreee discipline : kybernetika ; Degree program : D-AISP

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=147475
  dizertačná práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  SJF0100
  book

  book

 3. Návrh metodiky a meracieho modelu pre testovanie logistického systému vo flexibilnej výrobe a návrh algoritmov pre jeho optimalizáciu
  Vašek Pavol ; 020020  Vachálek Ján ; 020020 (Thesis advisor)
  2020
  SJF ; Date of acceptation : 18.08.2020 ; Degreee discipline : strojárstvo ; Degree program : D-MT

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=146047
  dizertačná práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  SJF0100
  book

  book