Search results

 1. Identifikácia časovo premenlivých systémov s robustným sledovaním parametrov : Doktorandská dizertačná práca
  Vachálek Ján ; J110 
  Bratislava : STU v Bratislave, 2007 . - 132 s
  matematické modelovanie dynamické systémy riadiace systémy
  kandidátska dizertačná práca
  DAI - Qualificational works (thesis, habilitation, atestation...)
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  SJF0100
  book

  book