Search results

Records found: 16  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^stu_us_auth stu56881 avs^"
 1. Zhodnotenie aktuálneho stavu materiálu dodaných potrubných výrezov montážnych zvarov z VTL PL DN500 PN40 z lokality Bretejovce a podmienky pre ďalšiu bezpečnú prevádzku VTL PL DN500 PN40 v lokalite Bretejovce
  Chmelko Vladimír ; 020010  Margetin Matúš ; 020010 Šulko Miroslav ; 020010 Garan Martin ; 020010 Berta Igor ; 020050
  1. vyd.
  Bratislava STU SjF 2020 . - 51 s.
  výskumná správa
  AGI - Reports about solved problems of scientific-research 11** Allocated grants
  book

  book

 2. Monitorovanie kmitania, napätosti a únavovej bezpečnosti obtokov v lokalite Lipový vŕšok Nafta, a.s. / aut. Vladimír Chmelko, Miroslav Šulko, Martin Garan
  Chmelko Vladimír ; 020010  Šulko Miroslav ; 020010 Garan Martin ; 020010
  1. vyd.
  Bratislava Strojnícka fakulta STU Bratislava 2018 . - 20 s.
  výskumná správa
  AGI - Reports about solved problems of scientific-research 11** Allocated grants
  book

  book

 3. Analýza únavovej životnosti tlakovej nádoby UK5-010000 : záverečná výskumná správa pre Konštrukta-Defence, a.s. / aut. Vladimír Chmelko, Dominik Bíro, Matúš Margetin
  Chmelko Vladimír ; 020010  Bíro Dominik ; 020010 Margetin Matúš ; 020010
  1. vyd.
  Bratislava STU Strojnícka fakulta 2017 . - 17 s.
  výskumná správa
  AGI - Reports about solved problems of scientific-research 11** Allocated grants
  book

  book

 4. Záverečná správa projektu ITMS: 2624022008:Centrum priemyselného výskumu prevádzkovej životnosti vybraných komponentov energetických zariadení – podaktivity 2.1.1, 2.1.3, 2.2.3, STU 2012-2015 / aut. Vladimír Chmelko, Miroslav Šulko, Martin Garan, Matúš Margetin, Pavel Škriniar
  Chmelko Vladimír ; 020010  Šulko Miroslav ; 020010 Garan Martin ; 020010 Margetin Matúš ; 020010 Škriniar Pavel
  Bratislava STU Strojnícka fakulta 2015 . - 107 s. + 77 s.
  výskumná správa
  AGI - Reports about solved problems of scientific-research 11** Allocated grants
  book

  book

 5. Štúdia preverenia tlakovej a únavovej bezpečnosti potrubných rozvodov TK8. NAFTA, a.s. / aut. Vladimír Chmelko, Miroslav Šulko, Martin Garan
  Chmelko Vladimír ; 020010  Šulko Miroslav ; 020010 Garan Martin ; 020010
  Bratislava STU Strojnícka fakulta 2013 . - 29 s.
  výskumná správa
  AGI - Reports about solved problems of scientific-research 11** Allocated grants
  book

  book

 6. Analýza zdrojov kmitania PD strojov R5 a R6 na KS01 Veľké Kapušany - návrh metód ich hodnotenia a tlmenia. Úloha VaV eustream,: NSE/1034-UN-PV01, 2011-2012 / aut. Vladimír Chmelko, Miroslav Šulko, Martin Garan
  Chmelko Vladimír ; 020010  Šulko Miroslav ; 020010 Garan Martin ; 020010
  Bratislava STU Strojnícka fakulta 2012 . - 100 s.
  výskumná správa
  AGI - Reports about solved problems of scientific-research 11** Allocated grants
  book

  book

 7. Monitorovací systém bezpečnosti prevádzky plynu pri zavádzaní nových technológií. Ekofond 2010-2011 / aut. Vladimír Chmelko, Miroslav Šulko, Martin Garan
  Chmelko Vladimír ; 020010  Šulko Miroslav ; 020010 Garan Martin ; 020010
  Bratislava STU Strojnícka fakulta 2011 . - 27 s.
  výskumná správa
  AGI - Reports about solved problems of scientific-research 11** Allocated grants
  book

  book

 8. Vývoj systému monitorovania spolupôsobenia korózneho poškodenia a napätosti líniových potrubí. Úloha VaV eustream: NST/09013-UN-NAKL 2009-2011 / aut. Vladimír Chmelko, Miroslav Šulko, Martin Garan
  Chmelko Vladimír ; 020010  Šulko Miroslav ; 020010 Garan Martin ; 020010
  Bratislava STU Strojnícka fakulta 2011 . - 139 s.
  výskumná správa
  AGI - Reports about solved problems of scientific-research 11** Allocated grants
  book

  book

 9. Diaľkový monitoring únavového poškodenia komponentov potrubných dvorov kompresorových staníc. Úloha VaV SPP: NST/07028 / aut. Vladimír Chmelko, Miroslav Šulko, Martin Garan
  Chmelko Vladimír ; 020010  Šulko Miroslav ; 020010 Garan Martin ; 020010
  Bratislava STU Strojnícka fakulta 2008 . - 115 s.
  výskumná správa
  AGI - Reports about solved problems of scientific-research 11** Allocated grants
  book

  book

 10. Účinky napäťových skúšok na potrubie (stresstest). Oprava potrubí pomocou privarených záplat : Záverečná správa k ZoD 40/98 - Čiastková úloha 02/2003
  Élesztös Pavel ; J220  Poděbradský Jaroslav ; J220 Benča Štefan ; J220 Écsi Ladislav ; J220 Jančo Roland ; J220 Voštiar Vladimír ; J220 Chmelko Vladimír ; J220
  Bratislava : STU v Bratislave SjF KPP, 2003 . - 76 s
  výskumná správa
  AGI - Reports about solved problems of scientific-research 11** Allocated grants
  book

  book