Search results

Records found: 4  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^stu_us_auth stu56881 ddz^"
 1. Príspevok k hodnoteniu únavovej životnosti konštrukcií pri viacosovom namáhaní
  Novotný Pavol ; 020010  Chmelko Vladimír ; 020010 (Thesis advisor)
  2019
  SJF ; 23.08.2019 ; 5.1.7. aplikovaná mechanika ; D-APLM . - 79 s.

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=102379
  dizertačná práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  SJF0100
  book

  book

 2. Metódy extrakcie cyklov zaťaženia pri viacosovom premenlivom namáhaní
  Bíro Dominik ; 020010  Chmelko Vladimír ; 020010 (Thesis advisor)
  2019
  SJF ; 23.08.2019 ; 5.1.7. aplikovaná mechanika ; D-APLM . - 94 s.

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=139168
  dizertačná práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  SJF0100
  book

  book

 3. Príspevok k hodnoteniu únavovej životnosti konštrukcii pri viacosovom zaťažovaní
  Ďurka Róbert ; J0010  Chmelko Vladimír (Consultant) ; J0010
  1. vyd.
  Bratislava : STU v Bratislave, 2012 . - 122 s
  aplikovaná mechanika
  dizertačná práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  SJF0100
  book

  book

 4. Príspevok k teórii únavovej životnosti reálnych konštrukcií
  Chmelko Vladimír ; J220 
  1. vyd.
  Bratislava : STU v Bratislave SjF, 2006 . - 80 s 26 s. príloh
  testy životnosti všeobecne veľkosť, životnosť, poloha a tvar konštrukcií mechanika pružných pevných látok, deformácia
  dizertačná práca
  DAI - Qualificational works (thesis, habilitation, atestation...)
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  SJF0100
  book

  book