Search results

 1. Tektonické mestá a nové informačné technológie : divergentné fragmenty z väčšieho celku / aut. Marián Paukov
  Paukov Marián ; 020920 
  Fraktál : . Roč. 2, č. 4 (2019), s. 118-125
  článok z periodika
  ADF - Scientific titles in home not carented magazines and other year-books
  article

  article

 2. The shape of time in the photography of Jozef Sedlák / Author Marián Paukov
  Paukov Marián ; 020920 
  European Journal of Media, Art & Photography . Vol. 7, iss. 1 (2019), s. 18-21
  článok z periodika
  ADF - Scientific titles in home not carented magazines and other year-books
  article

  article

 3. Jozef Sedlák : dvakrát živá fotografia / zost. Marián Paukov
  Paukov Marián ; 020920 
  28. mesiac fotografie Bratislava . S. 14-15
  článok zo zborníka
  BEF - Scientific works in not noticed year-books from home undertakings, home year-books
  article

  article

 4. Poetika dialógu kultúr vo verejných a sociálnych ekopriestoroch / aut. Marián Paukov
  Paukov Marián ; 020920 
  Súčinnosť technických a spoločenských vied pri vzdelávaní na technických univerzitách : . S. 74-84, CD ROM
  poetika umenie art
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  article

  article

 5. Photography for Tomáš Thomas´magnifications / aut. Marián Paukov
  Paukov Marián ; 020920 
  European Journal of Media Art and Photography . Vol. 6, no. 1 (2018), s. 76-85
  art
  článok z periodika
  ADN - 13/NOVÉ Vedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS
  article

  article

 6. Život a tvorba Cyrila Uhnáka / aut. Marián Paukov
  Paukov Marián ; 020920 
  Cyril Uhnák : . S. 1-2
  článok zo zborníka
  GII - Several publications and documents, which are not in any previous category
  article

  article

 7. Autorita humanitnej orientácie v procese celoživotného vzdelávania v technicko-prírodovedných odboroch / aut. Marián Paukov
  Paukov Marián ; 020920 
  Veda, technika a spoločenské vedy vo vzdelávaní na technických univerzitách : . S. 134-139, CD Rom
  autorita humanizácia authority humanization
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  article

  article

 8. Priestorové parametre humanitného vzdelávania na technikcých univerzitách / aut. Marián Paukov
  Paukov Marián ; 020920 
  Humanitné vzdelávanie na technických univerzitách : . S. 116-123, CD ROM
  nemecký fenomén
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  article

  article

 9. Príbehy interdisciplinarity - humanistická aplikácia technológie / aut. Marián Paukov
  Paukov Marián ; 020330 
  Úloha interdisciplinárneho vzdelávania v humanizácii technického prostredia : . S. 77-83, CD ROM
  sociálna harmónia social harmony
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  article

  article

 10. Človek a jeho výtvory v zrkadle filozofie a umenia / aut. Marián Paukov
  Paukov Marián ; 020330 
  Aplikácia poznatkov spoločenských vied v technických vedách : . S. 88-93, CD ROM
  technológia architektúra
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  article

  article