Search results

 1. Detekcia negácie v texte s využitím strojového učenia
  Chodorčuk Erik ; 070200  Polášek Ivan ; 070200 (Thesis advisor)
  2020
  FIIT ; Date of acceptation : 11.06.2020 ; Degreee discipline : informatika ; Degree program : I-ISS2

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=145539
  diplomová práca
  book

  book

 2. Podpora návrhu softvéru pomocou generovania a vizualizácie sekvenčných diagramov z prípadov použitia
  Bekeš František ; 070200  Polášek Ivan ; 070200 (Thesis advisor)
  2020
  FIIT ; Date of acceptation : 11.06.2020 ; Degreee discipline : informatika ; Degree program : I-ISS2

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=152985
  diplomová práca
  book

  book

 3. Podpora porozumenia softvéru pomocou prepojenia modelov a vizualizácie
  Lam Tuan Dung ; 070200  Polášek Ivan ; 070200 (Thesis advisor)
  2020
  FIIT ; Date of acceptation : 11.06.2020 ; Degreee discipline : informatika ; Degree program : I-ISS2

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=151448
  diplomová práca
  book

  book

 4. Podpora vývoja softvéru pomocou modelov a vizualizácie v rozšírenej realite
  Ostrodický Michal ; 070200  Polášek Ivan ; 070200 (Thesis advisor)
  2020
  FIIT ; Date of acceptation : 11.06.2020 ; Degreee discipline : informatika ; Degree program : I-ISS2

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=151464
  diplomová práca
  book

  book

 5. Podpora vývoja softvéru pomocou viacrozmerného UML
  Hamara Ondrej ; 070200  Polášek Ivan ; 070200 (Thesis advisor)
  2019
  FIIT ; Date of acceptation : 13.06.2019 ; Degreee discipline : 9.2.5. softvérové inžinierstvo ; Degree program : I-SI2

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=138010
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FIIT0100
  book

  book

 6. Generating software model from use case specification using multidimensional UML
  Furucz Marcel ; 070200  Polášek Ivan ; 070200 (Thesis advisor)
  2019
  FIIT ; Date of acceptation : 13.06.2019 ; Degreee discipline : 9.2.5. softvérové inžinierstvo, 9.2.8. umelá inteligencia ; Degree program : I-ISS2
  softvérová architektúra
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=145469
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FIIT0100
  book

  book

 7. Transformation of textual use cases into behavior UML diagaram
  Motko Štefan ; 070200  Polášek Ivan ; 070200 (Thesis advisor)
  2019
  FIIT ; Date of acceptation : 13.06.2019 ; Degreee discipline : 9.2.5. softvérové inžinierstvo, 9.2.8. umelá inteligencia ; Degree program : I-ISS2
  modelovanie a simulácia počítačových systémov spracovanie prirodzeného jazyka
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=145449
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FIIT0100
  book

  book

 8. Automatizované refaktorovanie softvérových systémov
  Hamacek Lukáš ; 070200  Polášek Ivan ; 070200 (Thesis advisor)
  2018
  FIIT ; Date of acceptation : 12.06.2018 ; Degreee discipline : 9.2.5. softvérové inžinierstvo ; Degree program : I-SI2 . - 89 s., príl., CD-rom

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=126934
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FIIT0100
  book

  book

 9. Refaktorovanie softvérových systémov s multiagentovým prehľadávaním pracovného priestoru
  Haščič Miroslav ; 070200  Polášek Ivan ; 070200 (Thesis advisor)
  2018
  FIIT ; Date of acceptation : 12.06.2018 ; Degreee discipline : 9.2.5. softvérové inžinierstvo ; Degree program : I-SI2 . - 84 s., príl., CD-rom

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=139804
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FIIT0100
  book

  book

 10. Spracovanie biometrických údajov / aut. Miroslav Štolc ; škol. Ivan Polášek
  Štolc Miroslav  Polášek Ivan ; 070200 (Thesis advisor)
  2007 STU v Bratislave FIIT . - 52 s. CD
  stu_us_auth*0050648
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FIIT0100
  book

  book