Search results

 1. Deskriptívna geometria : Návody na cvičenia
  Kyselová Darina ; V220  Mészárosová Katarína ; V220 Minárová Mária ; V220 Pelikánová Šárka Bašová Hana ; V220 Kudličková Soňa (rec.) Solčan Štefan (rec.)
  3.vyd.
  Bratislava : Nakladateľstvo STU, 2014 . - 261 s.
  ISBN 978-80-227-4131-6
  skriptá
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FAR14110
  SVF16130
  book

  book

 2. Príklady inžinierskej praxe s implementáciou v programe ANSYS
  Minárová Mária ; V220  Hruštinec Ľuboš (rec.) ; V150 Sumec Jozef (rec.) ; V250
  1.vyd.
  Bratislava : Nakladateľstvo STU, 2013 . - 118 s
  ISBN 978-80-227-4047-0
  finite element analysis mathematical model boundary value problems okrajové podmienky diferenciálna rovnica metóda konečných prvkov(MKP matematický model
  skriptá
  BCI - Scripts and school texts (lectures)
  P1 - Pedagogický výstup publikačnej činnosti ako celok
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0100
  SVF5100
  Príklady inžinierskej praxe s implementáciou v programe ANSYS

  book

 3. Deskriptívna geometria : návody na cvičenia
  Kyselová Darina ; V220  Mészárosová Katarína ; V220 Minárová Mária ; V220 Bašová Hana ; V220 Pelikánová Šárka
  2. vyd.
  Bratislava : STU v Bratislave, 2009 . - 261 s.
  ISBN 978-80-227-3088-4
  rovnobežné premietanie Mongeova projekcia axonometria
  skriptá
  BCI - Scripts and school texts (lectures)
  P1 - Pedagogický výstup publikačnej činnosti ako celok
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FAR23001
  SVF18120
  book

  book

 4. Deskriptívna geometria : Návody na cvičenie
  Kyselová Darina  Bašová Hana Pelikánová Šárka Minárová Mária ; 010220
  1. vyd.
  Bratislava : STU v Bratislave, 2002 . - 415 s.
  ISBN 80-227-1668-5
  skriptá
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FAR0100
  SVF27100
  book

  book

 5. Deskriptívna geometria : Návody na cvičenie / aut. Darina Kyselová, Katarína Mészárosová, Hana Bašová, Mária Minárová, Šárka Pelikánová
  Kyselová Darina  Mészárosová Katarína ; 010220 Bašová Hana Minárová Mária ; 010220 Pelikánová Šárka
  1. vydanie
  Bratislava : Vydavateľstvo STU, 2002 . - 415 s.
  ISBN 80-227-1668-5
  deskriptívna geometria príklady a riešenia
  skriptá
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FAR1000
  book

  book