Search results

 1. Deformované teplotné polia a riziko vzniku hygienických problémov : Edícia vedeckých prác - Zošit č.26
  Minárová Mária ; V220 
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2005 . - 115 s.;tab.,schémy
  ISBN 80-227-2263-4
  tepelný most rovnica vedenia tepla metóda konečných prvkov thermal bridge heat transfer equation finite element method
  dizertačná práca
  AAB - Scientific monography issued in home editorships
  V1 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako celok
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  SVF0100
  book

  book

 2. Deformované teplotné polia a riziko vzniku hygienických problémov : Dizertačná práca
  Minárová Mária ; V220 
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2004 . - 117 s
  dizertačná práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  SVF0100
  book

  book