Search results

Records found: 9  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^stu_us_auth stu57238 xcla^"
 1. Didaktické poznámky k spracovaniu fyzikálnych meraní
  Machovič Ľubomír ; J160 
  Výskumné a edukačné aktivity na katedrách fyziky technických univerzít na Slovensku : . s.150-154
  neistota v meraní chyba merania výsledok merania
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
  article

  article

 2. Motivačné pokusy z mechaniky
  Machovič Ľubomír ; J160  Baník Ivan ; V240
  Veletrh nápadů učitelů fyziky 10 : . , s.59-63
  kyvadlo Kmity
  zborník (príspevkov)
  AFC - Reports at international scientific conferences
  AFC
  article

  article

 3. Vynútené kmity - netradičné experimenty
  Baník Ivan ; V240  Machovič Ľubomír ; J160
  Veletrh nápadů pro fyzikální vzdělávání . , s.CD ROM
  z elektronických zdrojov
  AFC - Reports at international scientific conferences
  AFC
  article

  article

 4. Nie je váženie ako váženie
  Machovič Ľubomír ; J160  Baník Ivan ; V240
  Veletrh nápadů pro fyzikální vzdělávání . , s.CD ROM
  z elektronických zdrojov
  AFC - Reports at international scientific conferences
  AFC
  article

  article

 5. Didaktické poznámky k druhému Newtonovmu zákonu.
  Machovič Ľubomír ; J160 
  Výskumné a edukačné aktivity na katedrách fyziky technických univerzít na Slovensku : . s.98-104
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
  article

  article

 6. Aplikovanie zákona sily pri riešení úloh z dynamiky.
  Machovič Ľubomír ; J160 
  Šoltésove dni 2004 : . s.57-64
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
  article

  article

 7. Nie je váženie ako váženie
  Machovič Ľubomír ; J160  Baník Ivan ; V240
  Veletrh nápadů učitelů fyziky IX : . s.66-69
  článok zo zborníka
  AFC - Reports at international scientific conferences
  V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
  article

  article

 8. Didaktické poznámky k téme kmitanie
  Machovič Ľubomír ; J160 
  Výskum a vyučovanie na katedrách fyziky v kontexte univerzitného vzdelávania : . s.CD ROM 68-70
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
  article

  article

 9. Súčasný stav výučby fyziky v bakalárskom štúdiu na SjF STU
  Machovič Ľubomír ; J160 
  Fyzika 2002 : . s.36-39
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
  article

  article  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.