Search results

 1. Motivácia žiakov na stredných školách v odborných predmetoch
  Rozenbergová Zuzana  Gabková Jana (Thesis advisor) ; J0080
  STU v Bratislave MTF UIPH, 2010
  MTF ;
  motivácia stredná škola odborné predmety elektrotechnika motivation
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=58819
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 2. Efektívnosť navrhnutej učebnej pomôcky pre študijný odbor vinohradníctvo a ovocinárstvo = Effectiveness of designed teaching aid for field of szdy Viniculture and Fruitere's : Diplomová práca
  Nagyová Jenny  Gabková Jana (xxx) ; J0080
  Trnava : STU v Bratislave MTF UIPH, 2009
  MTF ; . - 74 s príl (1 CD-ROM)
  učebné pomôcky
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 3. Efektívnosť rekvalifikačných kurzov vo vzdelávaní dospelých = Efficiency of retraining courses at areas education adults : Diplomová práca
  Hýllová Katarína  Gabková Jana (xxx) ; J0080
  Trnava : STU v Bratislave MTF UIPH, 2009
  MTF ; . - 81 s 1 CD-ROM
  rekvalifikácia celoživotné vzdelávanie
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 4. Návrh metodickej pomôcky pre majstra odbornej výchovy na ZSŠ hotelových služieb = Proposal of a teaching aid for a trainee teacher at Connected Secondary School in Humenné : Diplomová práca
  Stanko Róbert  Gabková Jana (xxx) ; J0080
  Trnava : STU v Bratislave MTF UIPH, 2009
  MTF ; . - 75 s 1 CD-ROM
  metodické pomôcky učebné pomôcky
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 5. Diagnostické metódy v predmete fyzika na gymnáziu = The methods of diagnostics in the subject of physics at gymnasium : Diplomová práca
  Martiš Vladimír  Gabková Jana (Organizer of meeting) ; J0080
  Trnava : STU v Bratislave MTF UIPH, 2009
  MTF ; . - 71 s príl (1 CD-ROM)
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 6. Týranie žiakov na základnej škole = Child abusemenet at elementary schools : Diplomová práca
  Holubica Jozef  Gabková Jana (xxx) ; J0080
  Trnava : STU v Bratislave MTF UIPH, 2009
  MTF ; . - 66 s príl (1 CD-ROM)
  šikanovanie agresivita
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 7. Motivácia k vzdelávaniu sa dospelých = Motivation to adult education : Diplomová práca
  Miklóšová Taňa  Gabková Jana (xxx) ; J0080
  Trnava : STU v Bratislave MTF UIPH, 2009
  MTF ; . - 60 s príl (1 CD-ROM)
  vzdelávanie dospelých motivácia študentov
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 8. Záťažové situácie u študentov technických VŠ = Endurance situations of the technical universities´ students : Diplomová práca
  Cepeková Monika  Gabková Jana (xxx) ; J0080
  Trnava : STU v Bratislave MTF UIPH, 2009
  MTF ; . - 70 s 1 CD-ROM
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 9. Šikanovanie žiakov na školách = Bullying : Diplomová práca
  Cepeková Monika  Gabková Jana (xxx) ; J0080
  Trnava : STU v Bratislave MTF UIPH, 2009
  MTF ; . - 86 s príl (1 CD-ROM)
  šikanovanie
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 10. Vplyv rodiny na výchovu dieťaťa k prevencii proti drogám = Child´s education and prevention of drugs in the family : Diplomová práca
  Kecskésová Monika  Gabková Jana (xxx) ; J0080
  Trnava : STU v Bratislave MTF UIPH, 2009
  MTF ; . - 69 s 1 CD-ROM
  rodinná výchova drogy
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book