Search results

Records found: 17  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^stu_us_auth stu57357 dbp^"
 1. Testovanie aplikácií na klasifikáciu lidarových dát do triedy "zem"
  Janušová Simona ; 010140  Fraštia Marek ; 010140 (Thesis advisor)
  2021
  SVF ; 16.06.2021 ; geodézia a kartografia ; B-GAK

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=159761
  bakalárska práca
  book

  book

 2. Porovnanie presnosti rôznych foto-setov na bodovom poli kódových značiek
  Struhár Filip ; 010140  Fraštia Marek ; 010140 (Thesis advisor)
  2021
  SVF ; 16.06.2021 ; geodézia a kartografia ; B-GAK

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=149254
  bakalárska práca
  book

  book

 3. Meranie pretvorenia piesočného dna pod modelom hate
  Petrík Tomáš ; 010140  Fraštia Marek ; 010140 (Thesis advisor)
  2020
  SVF ; 16.06.2020 ; geodézia a kartografia ; B-GAK

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=143461
  bakalárska práca
  book

  book

 4. Overenie presnosti fotogrametrického systému UX11
  Mészáros Tomáš ; 010140  Fraštia Marek ; 010140 (Thesis advisor)
  2019
  SVF ; 11.06.2019 ; 5.1.3. geodézia a kartografia ; B-GAK

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=137000
  bakalárska práca
  book

  book

 5. Digitálny 3D model reliéfnej mapy
  Vach Patrik ; 010140  Fraštia Marek ; 010140 (Thesis advisor)
  2017
  SVF ; 20.06.2017 ; 5.1.3. geodézia a kartografia ; B-GKK

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=131447
  bakalárska práca
  book

  book

 6. Digitálna rekonštrukcia objektov pomocou priamej lineárnej transformácie
  Dreveniaková Patrícia ; 010140  Fraštia Marek ; 010140 (Thesis advisor)
  2016
  SVF ; 21.06.2016 ; 5.1.3. geodézia a kartografia ; B-GKK

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=131399
  bakalárska práca
  book

  book

 7. Fotogrametrické meranie trhlín
  Jediný Matej ; 010140  Fraštia Marek ; 010140 (Thesis advisor)
  2016
  SVF ; 21.06.2016 ; 5.1.3. geodézia a kartografia ; B-GKK

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=131409
  bakalárska práca
  book

  book

 8. Meranie a spracovanie meraní s prístrojom Trimble V10
  Lupták Maroš ; 010140  Fraštia Marek ; 010140 (Thesis advisor)
  2016
  SVF ; 21.06.2016 ; 5.1.3. geodézia a kartografia ; B-GKK

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=131395
  bakalárska práca
  book

  book

 9. Fotogrametrické kalibračné polia
  Melich Miroslav ; 010140  Fraštia Marek (Thesis advisor)
  2015
  SVF ; 22.06.2015 ; 5.1.3. geodézia a kartografia ; B-GAK

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=98871
  bakalárska práca
  book

  book

 10. Určenie objemu vyťaženej horniny v lome Rieka
  Tóth Kálmán ; V  Fraštia Marek (Thesis advisor) ; V140
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2014
  SVF ; 24.06.2014 ; 358
  geodézia a kartografia Geodesy and Cartography photogrammetry digital elevation model fotogrametria
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=80354
  bakalárska práca
  book

  book