Search results

Records found: 91  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^stu_us_auth stu57382 xcla^"
 1. Posúdenie filtračnej stability pravostrannej ochrannej hrádze Malého Dunaja v úseku nad Kolárovom
  Bednárová Emília ; 010150  Grambličková Danka Mackovjak Peter
  Manažment povodí a extrémne hydrologické javy 2019 : . USB kľúč, [8] s.
  ochranná hrádza bezpečnosť filtračná stabilita
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  article

  article

 2. Analysis of causes of uplift anomalous development in the subsoil of the Palcmanská Maša dam
  Bednárová Emília ; 010150  Škvarka Juraj ; 010150 Grambličková Danka
  SGEM 2018. 18th International Multidisciplinary Scientific GeoConference. Volume 18. Science and Technologies in Geology, Exploration and Mining : . S. 11-18
  uplift subsoil water reservoir
  článok zo zborníka
  AFC - Reports at international scientific conferences
  article

  article

 3. Návrh, posúdenie a realizácia sanačných opatrení ľavostrannej ochrannej hrádze Váhu v rkm 23,040 - 27,075
  Grambličková Danka  Bednárová Emília ; 010150 Škvarka Juraj ; 010150 Chrobák Vladimír
  Acta hydrologica Slovaca . Roč. 18, č. 1 (2017), s. 31-38
  ochranná hrádza filtračná stabilita metóda konečných prvkov vnútorná sufózia sanačné opatrenia
  článok z periodika
  ADF - Scientific titles in home not carented magazines and other year-books
  V3 - Vedecký výstup publikačnej činnosti z časopisu
  article

  article

 4. Geotechnical groundwater protection system
  Bednárová Emília ; 010150  Škvarka Juraj ; 010150 Grambličková Danka
  SGEM 2017. 17th International Multidisciplinary Scientific GeoConference. Volume 17. Science and Technologies in Geology, Exploration and Mining : . S. 373-380
  pollution dispersion cut off wall contaminant groundwater
  článok zo zborníka
  AFC - Reports at international scientific conferences
  article

  article

 5. Technické opatrenia - súčasť protipovodňovej ochrany Bratislavy
  Bednárová Emília ; 010150  Grambličková Danka
  Acta hydrologica Slovaca . Roč. 18, č. 2 (2017), s. 210-216
  protipovodňová ochrana rizikové faktory filtračná stabilita vnútorná sufózia priesak
  článok z periodika
  ADF - Scientific titles in home not carented magazines and other year-books
  V3 - Vedecký výstup publikačnej činnosti z časopisu
  article

  article

 6. Analysis of Causes of Uplift Anomalies in the Čierny Váh Subsoil
  Bednárová Emília ; 010150  Grambličková Danka Škvarka Juraj ; 010150 Majerčák Vlastimil Slávik Ivan ; 010150
  IOP Conference Series: Earth and Environmental Science . Vol. 95, (2017), [8] s.
  uplift filtration regime FEM modeling stability of dam
  http://iopscience.iop.org/article/10.1088/1755-1315/95/2/022009/pdf
  článok zo zborníka
  AFC - Reports at international scientific conferences
  article

  article

 7. The filtration stability safety assessment of the dam Liptovská Mara after grouting curtain reconstruction
  Bednárová Emília ; 010150  Grambličková Danka ; 010150 Minárik Marián Škvarka Juraj ; 010150 Kopčáková Barbara
  Appropriate technology to ensure proper Development, Operation and Maintenance of Dams in Developing Countries : . USB kľúč, [9] s.
  filtration stability dam grouting curtain reconstruction dam safety
  článok zo zborníka
  AFC - Reports at international scientific conferences
  article

  article

 8. Leakages remedation on hydraulic structure Karolínka
  Grambličková Danka ; 010150  Škvarka Juraj ; 010150 Bednárová Emília ; 010150
  SGEM 2016. 16th International Multidisciplinary Scientific GeoConference. Book 1. Science and Technologies in Geology, Exploration and Mining : . S. 163-170
  earthfill dam leakage water reservoir remedial actions
  článok zo zborníka
  AFC - Reports at international scientific conferences
  article

  article

 9. Experience gained from designing remedial actions on levees in Slovakia
  Bednárová Emília ; 010150  Škvarka Juraj ; 010150 Grambličková Danka ; 010150 Mackovjak Peter
  SGEM 2016. 16th International Multidisciplinary Scientific GeoConference. Book 1. Science and Technologies in Geology, Exploration and Mining : . S. 101-108
  protective levee remediation subsoil filtration regime flood protection
  článok zo zborníka
  AFC - Reports at international scientific conferences
  article

  article

 10. VD Starina v interakcii s prostredím
  Bednárová Emília ; 010150  Grambličková Danka ; 010150 Škvarka Juraj ; 010150 Písečná Božena Uhorščák Ľubomír
  XXXV. Přehradní dny 2016 : . S. 4-13
  vodárenská nádrž prostredie
  článok zo zborníka
  BEE - Scientific works in not noticed year-books from international undertakings, foreign year-books
  O2 - Odborný výstup publikačnej činnosti ako časť knižnej publikácie alebo zborníka
  article

  article