Search results

 1. Dočasné odkalisko so skládkou inertného odpadu, SE a.s. ENO, závod Zemianske Kostoľany - Experimentálny výskum geotechnických aspektov geomateriálov odkaliska
  Slávik Ivan ; 010150  Masarovičová Mária Galliková Zuzana ; 010150 (rec.) Hulla Jozef (rec.) Kuzma Jozef
  1. vyd.
  Bratislava : Slovenská technická univerzita, Stavebná fakulta, 2018 . - 73 s.
  odkalisko inertný odpad popolový sediment hrádzový systém zrnitosť šmyková pevnosť
  výskumná správa
  AGI - Reports about solved problems of scientific-research 11** Allocated grants
  book

  book

 2. Experimentálny výskum geotechnických vlastností geomateriálov odkaliska pre jeho stabilitnú analýzu
  Slávik Ivan ; 010150  Masarovičová Mária Galliková Zuzana ; 010150 (rec.) Hulla Jozef (rec.) Kuzma Jozef
  1. vyd.
  Bratislava : Slovenská technická univerzita v Bratislave, Stavebná fakulta, 2017 . - 105 s.
  hrádzové teleso zrnitostné zloženie zemín šmyková pevnosť zemín deformačné parametre zemín priepustnosť zemín
  výskumná správa
  AGI - Reports about solved problems of scientific-research 11** Allocated grants
  book

  book

 3. Dočasné odkalisko so skládkou interného odpadu, SE a.s. ENO, závod Zemianske Kostoľany - Experimentálny výskum geotechnických vlastností geomateriálov odkaliska a fenoménu stekutenia popolového sedimentu
  Slávik Ivan ; 010150  Masarovičová Mária Galliková Zuzana ; 010150 (rec.) Hulla Jozef (rec.) Kuzma Jozef
  1. vyd.
  Bratislava : Slovenská technická univerzita, Stavebná fakulta, 2017 . - 60 s.
  popol stabilizát zrnitosť šmyková pevnosť stupeň bezpečnosti proti stekuteniu
  výskumná správa
  AGI - Reports about solved problems of scientific-research 11** Allocated grants
  book

  book

 4. Definitívne odkalisko Chalmová, SE a.s. ENO, závod Zemianske Kostoľany - Experimentálny výskum geotechnických vlastností geomateriálov odkaliska a fenoménu stekutenia popolového sedimentu
  Slávik Ivan ; 010150  Masarovičová Mária Galliková Zuzana ; 010150 (rec.) Hulla Jozef (rec.) Kuzma Jozef
  1. vyd.
  Bratislava : Slovenská technická univerzita, Stavebná fakulta, 2017 . - 50 s.
  odkalisko popol zrnitosť statická penetračná skúška stupeň bezpečnosti proti stekuteniu
  výskumná správa
  AGI - Reports about solved problems of scientific-research 11** Allocated grants
  book

  book

 5. Odkalisko ROSINA, ŽT, a.s. Žilina. Experimentálna analýza geotechnických vlastností antropogénnych popolových sedimentov a zemín podložia
  Slávik Ivan ; 010150  Masarovičová Mária Zlatinská Lenka ; 010150 (rec.) Kuzma Jozef (rec.) Ravinger Roman
  1. vyd.
  Bratislava : Slovenská technická univerzita v Bratislave, Stavebná fakulta, 2016 . - 58 s.
  odkalisko popolový sediment zrnitosť šmyková pevnosť
  výskumná správa
  AGI - Reports about solved problems of scientific-research 11** Allocated grants
  book

  book

 6. Dočasné odkalisko so skládkou inertného odpadu, SE a.s. ENO, závod Zemianske Kostoľany - Overenie skutočných vlastností geomateriálov odkaliska - t.j. zemín podložia, popola a stabilizátu : experimentálny výskum geotechnických aspektov geomateriálov odkaliska
  Slávik Ivan ; 010150  Masarovičová Mária Zlatinská Lenka ; 010150 (rec.) Hulla Jozef (rec.) Kuzma Jozef
  1. vyd.
  Bratislava : Slovenská technická univerzita v Bratislave, Stavebná fakulta, 2016 . - 90 s.
  odkalisko zrnitosť šmyková pevnosť stlačiteľnosť
  výskumná správa
  AGI - Reports about solved problems of scientific-research 11** Allocated grants
  book

  book

 7. Experimentálny výskum geotechnických vlastností geomateriálov odkaliska SMZ, a.s. Jelšava a analýza stability jeho hrádzového systému
  Masarovičová Mária ; 010150  Slávik Ivan ; 010150 Martinka Lukáš ; 010150 Horváthová Timea ; 010150 Zlatinská Lenka ; 010150
  Bratislava : Slovenská technická univerzita v Bratislave, Stavebná fakulta, 2015 . - 43 s.
  odkalisko stabilita geomateriály
  výskumná správa
  GAI - Research studies and running reports
  book

  book

 8. Experimentálny výskum geotechnických vlastností geomateriálov odkaliska SMZ, a.s. Jelšava a analýza stability jeho hrádzového systému
  Masarovičová Mária ; 010150  Slávik Ivan ; 010150 Martinka Lukáš ; 010150 Horváthová Timea ; 010150 Zlatinská Lenka ; 010150
  Bratislava : Slovenská technická univerzita v Bratislave, Stavebná fakulta, 2015 . - 48 s.
  výskumná správa
  GAI - Research studies and running reports
  book

  book

 9. Experimentálny výskum geotechnických aspektov vodnej stavby Dolnohodrušská - rekonštrukcia 2014, etapa A, časť 1 - Štôlňa (PO-07), časť 2 - Hrádzové teleso VS (PK-04)
  Masarovičová Mária ; 010150  Slávik Ivan ; 010150 Martinka Lukáš ; 010150
  Bratislava : Slovenská technická univerzita v Bratislave, Stavebná fakulta, 2015 . - 40 s.
  výskumná správa
  GAI - Research studies and running reports
  book

  book

 10. Experimentálny výskum geotechnických vlastností geomateriálov odkaliska SMZ, a. s. Jelšava a analýza stability jeho hrádzového systému
  Masarovičová Mária  Slávik Ivan ; V150 Martinka Lukáš ; V150 Horváthová Timea ; V150 Zlatinská Lenka ; V150
  Bratislava : Slovenská technická univerzita v Bratislave, Stavebná fakulta, 2015 . - 90 s.
  odkalisko rudný sediment šmyková pevnosť klzná plocha stupeň stability
  výskumná správa
  GAI - Research studies and running reports
  book

  book