Search results

Records found: 156  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^stu_us_auth stu57395 xcla^"
 1. Determining the Dilatancy of Gravels Using a Large-size Direct Shear Test
  Stacho Jakub ; 010150  Súľovská Monika ; 010150 Hruštinec Ľuboš ; 010150
  Jordan Journal of Civil Engineering : . Vol. 18, no. 3 (2024), s. 492-502
  angle of shear strength shear strength coarse-grained soils gravels direct shear test angle of dilatancy
  https://doi.org/10.14525/JJCE.v18i3.11
  článok z periodika
  ADM - 13/NOVÉ Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS
  V3 - Vedecký výstup publikačnej činnosti z časopisu
  article

  article

 2. Stabilitná analýza vystuženého násypu pre cestnú komunikáciu
  Súľovská Monika ; 010150  Stacho Jakub ; 010150
  Zborník príspevkov konferencie 15. Slovenská geotechnická konferencia : . USB kľúč, s. 145-150
  vystužená horninová konštrukcia ťahová výstuž vnútorná a vonkajšia stabilita
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
  article

  article

 3. Analysis of the shear strength of a soil-geosynthetic interface
  Stacho Jakub ; 010150  Súľovská Monika ; 010150 Slávik Ivan ; 010150
  Civil and environmental engineering : . Vol. 19, no. 1 (2023), s. 452-463
  geosynthetics geogrid soil reinforcement shear strength of soil soil-geosynthetics interface
  https://sciendo.com/article/10.2478/cee-2023-0040
  článok z periodika
  ADN - 13/NOVÉ Vedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS
  V3 - Vedecký výstup publikačnej činnosti z časopisu
  article

  article

 4. Laboratórne meranie šmykovej pevnosti rozhrania zemina‐geosyntetika
  Stacho Jakub ; 010150  Súľovská Monika ; 010150 Slávik Ivan ; 010150
  Geosyntetika 2023 : . USB kľúč, s. 67-74
  geosyntetika šmyková pevnosť zeminy redukcia šmykovej pevnosti
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
  article

  article

 5. Návrh hlbokej stavebnej jamy v stiesnených podmienkach
  Turček Peter  Súľovská Monika ; 010150 Stacho Jakub ; 010150
  Zborník príspevkov konferencie 15. Slovenská geotechnická konferencia : . USB kľúč, s. 92-100
  hlboký výkop statický návrh pažiace konštrukcie
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
  article

  article

 6. Laboratórne testovanie deformačných vlastností kameniva z recyklovaného betónu
  Súľovská Monika ; 010150  Stacho Jakub ; 010150
  Zakládání staveb Brno 2023 : . S. 41-46
  recyklované betónové kamenivo laboratórne testovanie oedometrická skúška
  článok zo zborníka
  AFC - Reports at international scientific conferences
  V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
  article

  article

 7. Posúdenie stability svahu v zosuvnom území
  Turček Peter  Súľovská Monika ; 010150
  Zakládání staveb Brno 2023 : . S. 107-112
  zosuvné územie stabilita svahu priťaženie svahu budovami
  článok zo zborníka
  AFC - Reports at international scientific conferences
  V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
  article

  article

 8. Stanovenie parametrov šmykovej pevnosti kameniva z recyklovaného betónu
  Stacho Jakub ; 010150  Súľovská Monika ; 010150
  Zakládání staveb Brno 2023 : . S. 77-83
  recyklované betónové kamenivo recyklované kamenivo šmyková pevnosť hrubozrnný materiál počiatočná šmyková pevnosť
  článok zo zborníka
  AFC - Reports at international scientific conferences
  V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
  article

  article

 9. Considerations on an embedded pile’s effective length in an analytical calculation according to the commentary on the STN 73 1002 standard
  Stacho Jakub ; 010150  Súľovská Monika ; 010150
  Foundation Engineering Brno 2022 : . online, s. 59-65
  design of piles effective length of pile length of pile resistance of pile shaft resistance
  https://doi.org/10.14311/APP.2023.45.0059
  článok zo zborníka
  AFC - Reports at international scientific conferences
  V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
  article

  article

 10. Analysis of static and cyclic traffic loading of an embankment supported by a geogrid retaining structure
  Stacho Jakub ; 010150  Súľovská Monika ; 010150
  Slovak Journal of Civil Engineering . Vol. 30, no. 3 (2022), online, s. 1-8
  traffic loading static loading cyclic loading geogrid retaining structure
  https://sciendo.com/article/10.2478/sjce-2022-0015
  článok z periodika
  ADN - 13/NOVÉ Vedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS
  V3 - Vedecký výstup publikačnej činnosti z časopisu
  article

  article


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.