Search results

Records found: 16  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^stu_us_auth stu57399 ddp^"
 1. Publikovanie geopriestorových dát na podporu priestorovej analýzy v parašutistickej prevádzke
  Pavelka Dávid ; 010130  Faixová Chalachanová Jana ; 010130 (Thesis advisor)
  2024
  SVF ; 04.06.2024 ; geodézia a kartografia ; I-GAK

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=179144
  diplomová práca
  book

  book

 2. Publikovanie geopriestorových dát určených na detekciu plôch vhodných na parašutistickú prevádzku
  Minarovič Martin ; 010130  Faixová Chalachanová Jana ; 010130 (Thesis advisor)
  2023
  SVF ; 06.06.2023 ; geodézia a kartografia ; I-GAK

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=169178
  https://opac.crzp.sk/?fn=detailBiblioForm&sid=C0DEB8E07572332BAC270D15805F
  diplomová práca
  book

  book

 3. Posúdenie vhodnosti dát z leteckého laserového skenovania na identifikovanie vybraných prvkov cestných komunikácií
  Kantuľaková Klaudia ; 010130  Faixová Chalachanová Jana ; 010130 (Thesis advisor)
  2023
  SVF ; 06.06.2023 ; geodézia a kartografia ; I-GAK

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=170356
  https://opac.crzp.sk/?fn=detailBiblioForm&sid=C0DEB8E07572332BAB240D15805F
  diplomová práca
  book

  book

 4. Monitoring využívania plôch trvalých trávnych porastov použitím obrazových záznamov Sentinel 2
  Rinkovská Mária ; 010130  Faixová Chalachanová Jana ; 010130 (Thesis advisor)
  2020
  SVF ; 09.06.2020 ; geodézia a kartografia ; I-GAK

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=152270
  https://opac.crzp.sk/?fn=detailBiblioForm&sid=F0D9EA643ED4040314E0161BE0B8
  diplomová práca
  book

  book

 5. Fraktálna dimenzia verzus klasické metódy určovania členitosti geoobjektov
  Ič Tomáš ; 010130  Faixová Chalachanová Jana ; 010130 (Thesis advisor)
  2019
  SVF ; 04.06.2019 ; 5.1.3. geodézia a kartografia ; I-GAK

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=144778
  https://opac.crzp.sk/?fn=detailBiblioForm&sid=9F8942B94996237AAEFB1FF666DC
  diplomová práca
  book

  book

 6. Vývoj nástroja na výpočet solárnej radiácie
  Ondrišák Martin ; 010130  Faixová Chalachanová Jana ; 010130 (Thesis advisor)
  2019
  SVF ; 04.06.2019 ; 5.1.3. geodézia a kartografia ; I-GAK

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=138373
  https://opac.crzp.sk/?fn=detailBiblioForm&sid=9F8942B94996237AAEFB1EF666DC
  diplomová práca
  book

  book

 7. Návrh a realizácia online riešenia poskytovania dát na účely územného spravovania
  Aleksić Milica ; 010130  Faixová Chalachanová Jana ; 010130 (Thesis advisor)
  2019
  SVF ; 04.06.2019 ; 5.1.3. geodézia a kartografia ; I-GAK

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=138393
  https://opac.crzp.sk/?fn=detailBiblioForm&sid=9F8942B94996237AA3F81CF666DC
  diplomová práca
  book

  book

 8. Potenciál fraktálov pri modelovaní krajiny
  Porubanová Veronika ; 010130  Faixová Chalachanová Jana ; 010130 (Thesis advisor)
  2018
  SVF ; 05.06.2018 ; 5.1.3. geodézia a kartografia ; I-GAK

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=128970
  https://opac.crzp.sk/?fn=detailBiblioForm&sid=7748F8ABF7A423EAE571D93BD0B0
  diplomová práca
  book

  book

 9. Optimalizácia evidencie a využívania dát o archeologických nálezoch
  Kubicová Mária ; 010130  Faixová Chalachanová Jana ; 010130 (Thesis advisor)
  2017
  SVF ; 14.06.2017 ; 5.1.3. geodézia a kartografia ; I-GAK

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=125086
  https://opac.crzp.sk/?fn=detailBiblioForm&sid=CBCDB6E5622FB9C0D15C4128BE80
  diplomová práca
  book

  book

 10. Reprezentácia objektov so zložitou štruktúrou vyjadrených mračnom bodov
  Ťapajnová Katarína ; 010130  Faixová Chalachanová Jana ; 010130 (Thesis advisor)
  2017
  SVF ; 14.06.2017 ; 5.1.3. geodézia a kartografia ; I-GAK

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=128327
  https://opac.crzp.sk/?fn=detailBiblioForm&sid=4B7A8F8230E492173217668DC396
  diplomová práca
  book

  book


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.