Search results

Records found: 33  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^stu_us_auth stu57399 xcla^"
 1. Geoinformatika a informačné technológie v študijnom programe geodézia a kartografia na Stavebnej fakulte STU v Bratislave
  Ďuračiová Renata ; 010130  Faixová Chalachanová Jana ; 010130 Fencík Róbert ; 010130 Lieskovský Tibor ; 010130
  Slovenský geodet a kartograf : . Roč. 28, č. 1 (2023), online, s. 4-13
  výučba GIS CAD systémy databázový systém mapa
  https://kgk.sk/wp-content/uploads/2023/04/web_sgak_1_2023.pdf
  článok z periodika
  BDF - Scientific works in others home magazines
  O3 - Odborný výstup publikačnej činnosti z časopisu
  article

  article

 2. Creation of a 3D rock formation model to support the analysis of climbing routes
  Faixová Chalachanová Jana ; 010130  Kamenický Matej
  Tatry 2022 - Globálna geodézia a geoinformatika : . S. 83
  letecké laserové skenovanie 3D modelovanie vizualizácia priestorových dát
  článok zo zborníka
  BFB - Abstrakty odborných prác z domácich podujatí (konferencie...)
  O2 - Odborný výstup publikačnej činnosti ako časť knižnej publikácie alebo zborníka
  article

  article

 3. Geoinformation IoT platform for decision support - selected case studies
  Ďuračiová Renata ; 010130  Faixová Chalachanová Jana ; 010130 Letko Pavol ; 010130 Lieskovský Tibor ; 010130
  Geodesy, cartography and geoinformatics 2021 : . CD-ROM, s. 7
  spatial data structure štruktúra priestorových dát data processing spracovanie dát geostatistical tools geoštatistické nástroje spatial data visualisation vizualizácia priestorových dát
  článok zo zborníka
  AFH - Abstractions of scientific titles in year-books from home conferences
  article

  article

 4. Rozšírenie metódy box counting na výpočet fraktálnej dimenzie pre rastrové 2,5D povrchy
  Ič Tomáš ; 010130  Faixová Chalachanová Jana ; 010130
  GeoKARTO 2020 : . S. 26
  box-counting dimension box-counting dimenzia python
  článok zo zborníka
  AFH - Abstractions of scientific titles in year-books from home conferences
  V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
  article

  article

 5. Rozšírenie metódy box counting na výpočet fraktálnej dimenzie pre rastrové digitálne povrchy
  Ič Tomáš ; 010130  Faixová Chalachanová Jana ; 010130
  Kartografické listy . Roč. 28, č. 1 (2020), s. 3-14
  fraktálna geometria fractal geometry degree of 2,5D surface roughness stupeň členitosti povrchov 2,5D
  článok z periodika
  ADN - 13/NOVÉ Vedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS
  V3 - Vedecký výstup publikačnej činnosti z časopisu
  article

  article

 6. The assessment of the chosen LiDAR data sources in Slovakia for the archaeological spatial analysis
  Lieskovský Tibor ; 010130  Faixová Chalachanová Jana ; 010130
  Advances and Trends in Geodesy, Cartography and Geoinformatics II : . S. 190-195
  letecké laserové skenovanie airborne laser scanning LiDAR mračno bodov point cloud digitálny výškový model digital elevation model archeológia archeology
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
  article

  article

 7. Solar radiation analysis based on the mesh representation of point cloud data using the marching cubes algorithm
  Faixová Chalachanová Jana ; 010130  Ťapajnová Katarína
  Advances and Trends in Engineering Sciences and Technologies III : . S. 685-690
  forestry lesníctvo mesh generation generovanie siete solar radiation solárna radiácia
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
  article

  article

 8. Webová aplikácia na poskytovanie dát o komasácii územia na báze prostredia open-source
  Aleksić Milica  Faixová Chalachanová Jana ; 010130
  Kartografické listy . Roč. 27, č. 1 (2019), s. 3-13
  interaktívna webová aplikácia RStudio R Shiny PostgreSQL GIS pozemkové úpravy
  https://gis.fns.uniba.sk/kartografickelisty/index.php?p=1&l=sk&c=27&u=&abstrakt=1
  článok z periodika
  ADF - Scientific titles in home not carented magazines and other year-books
  V3 - Vedecký výstup publikačnej činnosti z časopisu
  article

  article

 9. Fuzzy Spatio-Temporal Querying the PostgreSQL/PostGIS Database for Multiple Criteria Decision Making
  Ďuračiová Renata ; 010130  Faixová Chalachanová Jana ; 010130
  Dynamics in GIscience : . S. 81-97
  Spatio-temporal database časovo priestorová databáza Fuzzy querying fuzzy dopytovanie Multiple criteria decision making multikriteriálne rozhodovanie PostgreSQL
  článok zo zborníka
  AFC - Reports at international scientific conferences
  V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
  article

  article

 10. Development of the system for online testing and examination in the domain of geosciences
  Muňko Milan  Faixová Chalachanová Jana ; 010130 Ďuračiová Renata ; 010130
  GIS for Safety & Security Management : . online, s. 43-52
  online skúšobný systém online examination system bezpečnosť systému GIS Python PostgreSQL
  článok zo zborníka
  AFC - Reports at international scientific conferences
  V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
  article

  article


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.