Search results

 1. Určenie nadmorských výšok vrcholov Veľkej Fatry
  Oravec Lukáš ; 010130  Papčo Juraj ; 010130 (Thesis advisor)
  2018
  SVF ; Date of acceptation : 12.06.2018 ; Degreee discipline : 5.1.3. geodézia a kartografia ; Degree program : B-GKK

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=131450
  bakalárska práca
  book

  book

 2. Určenie geopotenciálnych kót v horskom prostredí
  Novák Adam ; 010130  Papčo Juraj ; 010130 (Thesis advisor)
  2017
  SVF ; Date of acceptation : 20.06.2017 ; Degreee discipline : 5.1.3. geodézia a kartografia ; Degree program : B-GKK

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=131449
  bakalárska práca
  book

  book

 3. Monitorovanie svahových pohybov s využitím technológie GNSS
  Czikhardt Richard ; 010130  Papčo Juraj (Thesis advisor)
  2015
  SVF ; Date of acceptation : 22.06.2015 ; Degreee discipline : 5.1.3. geodézia a kartografia ; Degree program : B-GAK

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=98903
  bakalárska práca
  book

  book

 4. Možnosti určenia priebehu najbližšieho okolia bodu pre výpočet topografickej korekcie
  Hroboň Andrej ; V  Papčo Juraj (Thesis advisor) ; V130
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2012
  geodézia a kartografia Geodesy and Cartography GNSS GNSS GNSS GNSS
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=59371
  bakalárska práca
  book

  book

 5. Analýza kvality gravimetrického mapovania v mierke 1:25000
  Imrišek Martin ; V  Papčo Juraj (Thesis advisor) ; V130
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2011
  geodézia a kartografia Geodesy and Cartography digitálny model reliéfu digital terrain model
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=59367
  bakalárska práca
  book

  book

 6. Možnosti využitia technológie InSAR na určenie digitálneho modelu reliéfu
  Bakoň Matúš ; V130  Papčo Juraj (Thesis advisor) ; V130
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2010
  geodézia a kartografia Geodesy and Cartography
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=47509
  bakalárska práca
  book

  book

 7. Určenie nadmorských výšok v lokálnej geodetickej sieti
  Majkráková Miroslava ; V130  Papčo Juraj (Thesis advisor) ; V130
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2010
  geodézia a kartografia Geodesy and Cartography
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=48086
  bakalárska práca
  book

  book