Search results

 1. Určenie fyzikálnych výšok v horskom prostredí pomocou metód DPZ
  Oravec Lukáš ; 010130  Papčo Juraj ; 010130 (Thesis advisor)
  2020
  SVF ; Date of acceptation : 10.06.2020 ; Degreee discipline : geodézia a kartografia ; Degree program : I-GAK

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=152340
  diplomová práca
  book

  book

 2. Využitie metód diaľkového prieskumu Zeme na monitoring využívania poľnohospodárskych plôch v systéme priamych podpôr na Slovensku
  Šimek Anton ; 010130  Papčo Juraj ; 010130 (Thesis advisor)
  2020
  SVF ; Date of acceptation : 09.06.2020 ; Degreee discipline : geodézia a kartografia ; Degree program : I-GAK

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=152240
  diplomová práca
  book

  book

 3. Určenie parametrov gravimetrickej základnice Gánovce – Lomnický štít
  Novák Adam ; 010130  Papčo Juraj ; 010130 (Thesis advisor)
  2019
  SVF ; Date of acceptation : 04.06.2019 ; Degreee discipline : 5.1.3. geodézia a kartografia ; Degree program : I-GAK

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=144802
  diplomová práca
  book

  book

 4. Monitorovanie zmien prvkov krajiny s využitím družicovej radarovej polarimetrie
  Baráthová Mária ; 010130  Papčo Juraj ; 010130 (Thesis advisor)
  2018
  SVF ; Date of acceptation : 05.06.2018 ; Degreee discipline : 5.1.3. geodézia a kartografia ; Degree program : I-GAK

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=137841
  diplomová práca
  book

  book

 5. Satellite radar interferometry utilization for ground stability monitoring of geological active area
  Czikhardt Richard ; 010130  Papčo Juraj ; 010130 (Thesis advisor)
  2017
  SVF ; Date of acceptation : 14.06.2017 ; Degreee discipline : 5.1.3. geodézia a kartografia ; Degree program : I-GAK

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=125061
  diplomová práca
  book

  book

 6. Využitie moderných geodetických metód pri mikrogravimetrickom prieskume
  Jurkasová Katarína ; 010130  Papčo Juraj ; 010130 (Thesis advisor)
  2016
  SVF ; Date of acceptation : 16.06.2016 ; Degreee discipline : 5.1.3. geodézia a kartografia ; Degree program : I-GKK

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=132264
  diplomová práca
  book

  book

 7. Využitie družicovej misie Sentinel-1 v radarovej interferometrii
  Leško Martin ; 010130  Papčo Juraj ; 010130 (Thesis advisor)
  2016
  SVF ; Date of acceptation : 16.06.2016 ; Degreee discipline : 5.1.3. geodézia a kartografia ; Degree program : I-GKK

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=132253
  diplomová práca
  book

  book

 8. Monitorovanie zmien prvkov krajiny s využitím družicových radarových údajov
  Vanko Jakub ; 010130  Papčo Juraj (Thesis advisor)
  2015
  SVF ; Date of acceptation : 16.06.2015 ; Degreee discipline : 5.1.3. geodézia a kartografia ; Degree program : I-GAK

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=100628
  diplomová práca
  book

  book

 9. Analýza dlhodobých meraní GNSS v lokálnych geodetických sieťach
  Džugan Ján ; V  Papčo Juraj (Thesis advisor) ; V130
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2014
  SVF ; Date of acceptation : 17.06.2014 ; Degree program : 12
  geodézia a kartografia Geodesy and Cartography GNSS GNSS Bernese Bernese GNSS GNSS Bernese Bernese
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=100484
  diplomová práca
  book

  book

 10. Detekcia prvkov krajiny s využitím družicových radarových meraní
  Kohútová Zuzana ; V  Papčo Juraj (Thesis advisor) ; V130
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2013
  geodézia a kartografia Geodesy and Cartography
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=93084
  diplomová práca
  book

  book