Search results

 1. ESP-r Easy [elektronický zdroj]
  Rabenseifer Roman ; 010180 
  1. vyd.
  Bratislava : Roman Rabenseifer cez www.draft2digital.com, 2020 . - online, 36 s.
  ISBN 9781393187806
  building performance computer modeling dynamic building performance simulation
  https://books2read.com/u/4jLZVX
  skriptá
  GII - Several publications and documents, which are not in any previous category
  book

  book

 2. Computer aided building performance simulation [elektronický zdroj] : A courseware
  Rabenseifer Roman ; V180  Šallai Enikö
  1.vyd.
  Bratislava : Nakladateľstvo STU, 2013 . - 65 s CD-ROM
  ISBN 978-80-227-4101-9
  computer simulation building Case Studie počítačová simulácia prípadové štúdie budova
  skriptá
  BCI - Scripts and school texts (lectures)
  P1 - Pedagogický výstup publikačnej činnosti ako celok
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  SVF2100
  book

  book

 3. Simulation of energy performance and the indoor environment of buildings : A handbook for architects
  Rabenseifer Roman ; V180  Sallai Enikö
  1. vyd.
  Bratislava : STU v Bratislave, 2010 . - 88 s.
  ISBN 978-80-227-3336-6
  skriptá
  BCI - Scripts and school texts (lectures)
  P1 - Pedagogický výstup publikačnej činnosti ako celok
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  SVF2100
  Simulation of energy performance and the indoor environment of buildings

  book