Search results

Records found: 14  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^stu_us_auth stu57417 xcla^"
 1. Areály voľnočasových aktivít sídelných útvarov
  Liščák Jozef ; V181 
  Urbanistické, architektonické a technické aspekty obnovy vidieka IX. : . s.62-65
  relaxácia relaxation sports šport urbanism urbanizmus
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
  article

  article

 2. Šport v podmienkach vidieka
  Liščák Jozef ; V181 
  Urbanistické, architektonické a technické aspekty obnovy vidieka VIII. : . s.92
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
  article

  article

 3. Podnikanie v rodinných a bytových domoch vidieckeho osídlenia
  Liščák Jozef ; V181 
  Vidiecke stavby 2006. Architektúra - konštrukcie - technológie : . s.94-99
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
  article

  article

 4. Podnikanie v domoch vidieckeho osídlenia
  Liščák Jozef ; V181 
  Stavba . Roč. 9, č. 12 (2006), s.60-61
  článok z periodika
  BDF - Scientific works in others home magazines
  O3 - Odborný výstup publikačnej činnosti z časopisu
  article

  article

 5. Možnosti využitia rodinných a bytových domov na vidieku na podnikanie
  Liščák Jozef ; V181 
  Urbanistické, architektonické a technické aspekty obnovy vidieka V : . s.89-90
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
  article

  article

 6. Metodika výučby Typológia občianskych stavieb, Ateliérová tvorba, Poľnohospodárske a priemyslové stavby
  Liščák Jozef ; V181 
  Výučba na študijných programoch Pozemné stavby a architektúra, Architektonické konštrukcie a projektovanie : . s.22-25
  článok zo zborníka
  BED - Scientific works in noticed year-books from home undertakings, home year-books
  BED
  article

  article

 7. Metodika výučby Interiéru a Výstavníctva
  Liščák Jozef ; V181 
  Výučba na študijných programoch Pozemné stavby a architektúra, Architektonické konštrukcie a projektovanie : . s.26-29
  článok zo zborníka
  BED - Scientific works in noticed year-books from home undertakings, home year-books
  BED
  article

  article

 8. Urbanistická štúdia zóny - centrum obce Čuňovo : Základná charakteristika širších vzťahov
  Beňadik Miroslav  Liščák Jozef ; V181
  Urbanistické, architektonické a technické aspekty obnovy vidieka IV : . s.24-27
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
  article

  article

 9. Regionálny rozvoj zimnej turistiky a športov
  Liščák Jozef ; V181 
  Urbanistické, architektonické a technické aspekty obnovy vidieka IV : . s.115-117
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
  article

  article

 10. Plavecký štadión v Petržalke
  Liščák Jozef ; V181  Kuráň Jozef ; V181
  Stavba . Roč. 7, č. 11 (2004), s.62-63
  článok z periodika
  BDE - Scientific works in othes foreign magazines
  O3 - Odborný výstup publikačnej činnosti z časopisu
  article

  article


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.