Search results

 1. Aktivity v kartografii venované Jánovi Pravdovi 2019 : zborník abstraktov zo seminára. Bratislava, SR, 24. októbra 2019
  Fencík, Róbert, ; 010130 (Compiler)
  Aktivity v kartografii venované Jánovi Pravdovi 24. 10. 2019 Bratislava, Slovenská republika
  1. vyd.
  Bratislava : Kartografická spoločnosť Slovenskej republiky, 2019 . - 36 s.
  ISBN 978-80-89060-26-9
  zborník
  (2) - článok
  book

  book

 2. GeoKARTO 2018 : zborník abstraktov z medzinárodnej konferencie konanej 6. - 7. septembra 2018 vo Zvolene / ed. Róbert Fencík
  Fencík, Róbert, ; 010130 (Editor)
  GeoKARTO 2018 6. - 7. 9. 2018 Zvolen, Slovenská republika
  1. vyd.
  Bratislava : Kartografická spoločnosť Slovenskej republiky, 2018 . - 35 s.
  ISBN 987-80-89060-25-2
  zborník
  (2) - článok
  book

  book

 3. Historické mapy : Zborník z vedeckej konferencie. Bratislava,SR,24.10.2013
  Benová A. (rec.)  Fencík Róbert (rec.) ; V210 Hájek J. (rec.)
  Bratislava : Kartografická spoločnosť SR, 2013
  ISBN 978-80-89060-22-1
  zborník
  (3) - článok
  book

  book

 4. Geodetická a kartografická podpora protipovodňovej ochrany : Pedagogické listy,zošit 16/2010
  Fencík Róbert (Editor) ; V210 
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2010 . - 88 s
  ISBN 978-80-227-3424-0
  zborník
  (9) - článok
  book

  book