Search results

Records found: 22  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^stu_us_auth stu57454 dbp^"
 1. Filtration and Filtration Materials in Water Treatment
  Fedosieieva Ilona ; 010280  Barloková Danka ; 010280 (Thesis advisor)
  2022
  SVF ; 13.06.2022 ; stavebníctvo ; B-CE

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=160097
  bakalárska práca
  book

  book

 2. Úpravne vody v regióne stredného Slovenska
  Mlynárčiková Bronislava ; 010280  Barloková Danka ; 010280 (Thesis advisor)
  2021
  SVF ; 15.06.2021 ; stavebníctvo ; B-VSH

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=149751
  bakalárska práca
  book

  book

 3. Membrane Processes in Water Treatment
  Awad Raghad ; 010280  Barloková Danka ; 010280 (Thesis advisor)
  2021
  SVF ; 14.06.2021 ; stavebníctvo ; B-CE

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=150047
  bakalárska práca
  book

  book

 4. Straty vody vo vodovodných sieťach
  Kováč Dávid ; 010280  Barloková Danka ; 010280 (Thesis advisor)
  2020
  SVF ; 16.06.2020 ; stavebníctvo ; B-VSH

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=153042
  bakalárska práca
  book

  book

 5. Zásobovanie pitnou vodou obce Vydrník
  Kapolka Matej ; 010280  Barloková Danka ; 010280 (Thesis advisor)
  2019
  SVF ; 10.06.2019 ; 5.1.6. vodné stavby, 6.4.1. vodné hospodárstvo ; B-VSH

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=137351
  bakalárska práca
  book

  book

 6. Zabezpečenie pitnej vody pre obec Očšadnica
  Borák Adrián ; 010280  Barloková Danka ; 010280 (Thesis advisor)
  2016
  SVF ; 20.06.2016 ; 5.1.6. vodné stavby, 6.4.1. vodné hospodárstvo ; B-VSH

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=107944
  bakalárska práca
  book

  book

 7. Funkcia vodojemu - zásobovanie vodou
  Jurkovičová Tatiana ; 010280  Barloková Danka ; 010280 (Thesis advisor)
  2016
  SVF ; 20.06.2016 ; 5.1.6. vodné stavby, 6.4.1. vodné hospodárstvo ; B-VSH

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=120717
  bakalárska práca
  book

  book

 8. Návrh vodovodu pre obec Hložany
  Marko Ivana ; 010280  Barloková Danka (Thesis advisor)
  2015
  SVF ; 23.06.2015 ; 5.2.8. stavebníctvo, 6.4.1. vodné hospodárstvo ; B-STOP

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=100384
  bakalárska práca
  book

  book

 9. Zásobovanie vodou obce Mestečko
  Hlubocký Miroslav ; V  Barloková Danka (Thesis advisor) ; V280
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2014
  SVF ; 25.06.2014 ; 985
  water supply water demand drinking water pitná voda vodovod potreba vody
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=103594
  bakalárska práca
  book

  book

 10. Zdroje podzemných vôd a ich ochrana
  Balogová Zuzana ; V  Barloková Danka (Thesis advisor) ; V280
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2014
  SVF ; 25.06.2014 ; 985
  water resources water protection well
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=103647
  bakalárska práca
  book

  book