Search results

Records found: 20  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^stu_us_auth stu57454 ddp^"
 1. Design and Analysis of Water Supply System : A Case Study for a New housing development in Bernolakovo Village Using WaterGEMS Hydraulic Modelling Software
  Awad Raghad ; 010280  Barloková Danka ; 010280 (Thesis advisor)
  2023
  SVF ; 05.06.2023 ; stavebníctvo ; I-CE

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=169943
  https://opac.crzp.sk/?fn=detailBiblioForm&sid=0A15AC6E5E2ED0F3D6DDC3342BCF
  diplomová práca
  book

  book

 2. Zhodnotenie účinnosti membránovej mikrofiltrácie v úpravni vody Klenovec
  Mlynárčiková Bronislava ; 010280  Barloková Danka ; 010280 (Thesis advisor)
  2023
  SVF ; 05.06.2023 ; stavebníctvo ; I-VSH

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=171261
  https://opac.crzp.sk/?fn=detailBiblioForm&sid=C0DEB8E07572332BA3270C15805F
  diplomová práca
  book

  book

 3. Návrh zásobovania vodou a odkanalizovania novostavby radových domov v obci Veľký Biel
  Kováč Dávid ; 010280  Barloková Danka ; 010280 (Thesis advisor)
  2022
  SVF ; 06.06.2022 ; stavebníctvo ; I-VSH

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=162200
  https://opac.crzp.sk/?fn=detailBiblioForm&sid=D9F0BB0A8DA9926981A192D31B33
  diplomová práca
  book

  book

 4. Návrh zásobovania vodou obce Vojňany
  Kapolka Matej ; 010280  Barloková Danka ; 010280 (Thesis advisor)
  2021
  SVF ; 08.06.2021 ; stavebníctvo ; I-VSH

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=159016
  https://opac.crzp.sk/?fn=detailBiblioForm&sid=1D055279E2D1258CB47D2E1E7F1A
  diplomová práca
  book

  book

 5. Zabezpečenie pitnej vody pre rekreačnú oblasť Demänovská Dolina
  Jakubčiak Ján Jakub ; 010280  Barloková Danka ; 010280 (Thesis advisor)
  2018
  SVF ; 05.06.2018 ; 5.1.6. vodné stavby, 6.4.1. vodné hospodárstvo ; I-VSH

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=137810
  https://opac.crzp.sk/?fn=detailBiblioForm&sid=7748F8ABF7A423EAE57EDF3BD0B0
  diplomová práca
  book

  book

 6. Zásobovanie vodou II. tlakového pásma obce Veličná
  Šopáková Silvia ; 010280  Barloková Danka ; 010280 (Thesis advisor)
  2017
  SVF ; 15.06.2017 ; 5.1.6. vodné stavby, 6.4.1. vodné hospodárstvo ; I-VSH

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=128877
  https://opac.crzp.sk/?fn=detailBiblioForm&sid=4B7A8F8230E49217391A648DC396
  diplomová práca
  book

  book

 7. Odstraňovanie bromičnanov z vody
  Marko Ivana ; 010280  Barloková Danka ; 010280 (Thesis advisor)
  2017
  SVF ; 15.06.2017 ; 5.1.6. vodné stavby, 6.4.1. vodné hospodárstvo ; I-VSH

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=128810
  https://opac.crzp.sk/?fn=detailBiblioForm&sid=E7FF18FD4FFD5019D8F8E13CC38C
  diplomová práca
  book

  book

 8. Využitie aktívneho uhlia v úprave vody
  Balogová Zuzana ; 010280  Barloková Danka ; 010280 (Thesis advisor)
  2016
  SVF ; 17.06.2016 ; 5.1.6. vodné stavby ; I-SNOU

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=117421
  https://opac.crzp.sk/?fn=detailBiblioForm&sid=FFEED6484134604A3C77A8B88729
  diplomová práca
  book

  book

 9. Rozšírenie vodovodnej siete pre obec Radošovce
  Hlubocký Miroslav ; 010280  Barloková Danka ; 010280 (Thesis advisor)
  2016
  SVF ; 16.06.2016 ; 5.1.6. vodné stavby ; I-SNOU

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=117422
  https://opac.crzp.sk/?fn=detailBiblioForm&sid=41728D440EB1EF6296101B8922FE
  diplomová práca
  book

  book

 10. Membránové procesy v úprave vody
  Janíková Kristína ; 010280  Barloková Danka (Thesis advisor)
  2015
  SVF ; 16.06.2015 ; 6.1.11. krajinárstvo ; I-KKP

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=113774
  https://opac.crzp.sk/?fn=detailBiblioForm&sid=78283B71680DBAF21B4AD21D22D4
  diplomová práca
  book

  book


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.