Search results

Records found: 1  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^stu_us_auth stu57472 brz^"
 1. Vykurovanie 2010. Energetická efektívnosť systémov výroby, distribúcie a odovzdávania tepla : zborník prednášok z 18. medzinárodnej konferencie. Ľubovňa, SR, 1.- 5. 3. 2010
  Dubnička Milan (Compiler)  Chmúrny Ivan (Compiler) ; V180 Kabát Viktor (Compiler) ; J0060 Rajzinger Ján (Compiler) ; J0060 Takács Ján (Compiler) ; V290 Víglaský Jozef (Compiler) Füri Belo (Compiler) ; V290 Lulkovičová Otília (Compiler) ; V290 Piterka Michal (Compiler) Kurčová Mária (Compiler) ; V290 Vranay František (Compiler) Somorová Viera (Compiler) ; V270 Petráš Dušan (Compiler) ; V290
  1. vyd.
  Bratislava : Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia ZSVTS, 2010 . - 576 s.
  ISBN 978-80-89216-32-1
  zborník (príspevkov)
  FAI - Editorial and reported works (bibliographies, magazines, encyclopedies, catalogs, dictionaries, year-books...)
  GLOB - záznamy, ktoré neprešli globalkami
  (40) - článok
  book

  book  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.