Search results

 1. Úloha spoločenskovedných disciplín na technických univerzitách v procese globalizácie [elektronický zdroj] : zborník vedeckých prác z medzinárodného kolokvia organizované Katedrou humanitných vied Stavebnej fakulty STU. Bratislava, 27.6. 2013
  Heretiková Katarína (Compiler) ; V350 
  Bratislava : Nakladateľstvo STU, 2013 . - CD-ROM, 171 s
  ISBN 978-80-227-3967-2
  zborník (príspevkov)
  (3) - článok
  book

  book

 2. Človek a jeho spoločnosť pod tlakom globalizácie : medzinárodné kolokvium organizované Katedrou humanitných vied Stavebnej fakulty STU. Bratislava, 24.10. 2013
  Heretiková Katarína (Compiler) ; V350 
  Bratislava : Nakladateľstvo STU, 2013 . - 106 s
  ISBN 978-80-227-4084-5
  zborník (príspevkov)
  (3) - článok
  book

  book

 3. Ekonomika a spoločnosť a ich premeny v procese globalizácie [elektronický zdroj] : zborník vedeckých prác. Medzinárodné kolokvium organizované Katedrou humanitných vied Stavebnej fakulty STU. Bratislava, 25.10. 2012
  Heretiková Katarína (Compiler) ; V350 
  Bratislava : Nakladateľstvo STU, 2012 . - CD ROM, 92 s
  ISBN 978-80-227-3827-9
  zborník (príspevkov)
  (3) - článok
  book

  book

 4. Globalizácia a zmeny v štruktúre ekonomiky a spoločnosti : Medzinárodné kolokvium. - Bratislava, 25.6. 2008
  Heretiková Katarína (Editor) ; V350 
  1. vyd.
  Bratislava : STU v Bratislave, 2008 . - 128 s
  ISBN 978-80-227-2906-2
  zborník (príspevkov)
  (10) - článok
  book

  book