Search results

 1. Elektrónolúčové technológie so simultánnym predhrevom pre spájanie metalurgicky rôznorodých materiálov : Etapová výskumná správa úlohy č. APVV-20-PO1305
  Emmer Štefan (cre) ; J280  Koseček Miroslav (cre) Blažíček Peter (cre) Kratochvíl Miroslav (cre) Machovič Marek (cre) Iždinská Zita (cre) ; J280 Iždinský Karol (cre)
  Bratislava : STU v Bratislave SjF KMT, 2005 . - 41 s 29 obr., 12 tab.
  výskumná správa
  GAI - Research studies and running reports
  book

  book