Search results

 1. Výroba odliatkov s vysokou integritou
  Fabó Erik ; 020050  Vanko Branislav ; 020050 (Thesis advisor)
  2020
  SJF ; Date of acceptation : 08.07.2020 ; Degreee discipline : strojárstvo ; Degree program : B-STAM

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=143344
  bakalárska práca
  book

  book

 2. Damascénska oceľ vyrábaná kovaním odlievaného ingotu
  Špila Matej ; 020050  Vanko Branislav ; 020050 (Thesis advisor)
  2020
  SJF ; Date of acceptation : 08.07.2020 ; Degreee discipline : strojárstvo ; Degree program : B-STAM

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=144280
  bakalárska práca
  book

  book

 3. Nekonvenčné technológie liatia do trvalých foriem
  Škopec Erik ; 020050  Vanko Branislav ; 020050 (Thesis advisor)
  2019
  SJF ; Date of acceptation : 04.06.2019 ; Degreee discipline : 5.2.51. výrobné technológie ; Degree program : B-STAM

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=137219
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  SJF1000
  book

  book

 4. Príprava polotovaru na výrobu bimetalických spojovacích elementov
  Mihalovic Miroslav ; 020050  Vanko Branislav ; 020050 (Thesis advisor)
  2019
  SJF ; Date of acceptation : 04.06.2019 ; Degreee discipline : 5.2.51. výrobné technológie ; Degree program : B-STAM

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=137081
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  SJF1000
  book

  book

 5. Pórovitosť tlakovo liatych odliatkov
  Kvasnica Róbert ; 020050  Vanko Branislav ; 020050 (Thesis advisor)
  2017
  SJF ; Date of acceptation : 13.06.2017 ; Degreee discipline : 5.2.51. výrobné technológie ; Degree program : B-STAM

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=118377
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  SJF1000
  book

  book

 6. Damascénska oceľ \\ Damascénska oceľ vyrobená liatím
  Hladký Tomáš ; 020050  Vanko Branislav (Thesis advisor)
  2015
  SJF ; Date of acceptation : 15.06.2015 ; Degreee discipline : 5.2.51. výrobné technológie ; Degree program : B-STAM

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=99110
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  SJF1000
  book

  book

 7. Technológie výroby brzdových strmeňov
  Horváth Miroslav ; 020050  Vanko Branislav (Thesis advisor)
  2015
  SJF ; Date of acceptation : 15.06.2015 ; Degreee discipline : 5.2.51. výrobné technológie ; Degree program : B-STAM

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=94488
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  SJF2000
  book

  book

 8. Damascénska oceľ \\ Damascénska oceľ vyrobená kováčskym zváraním
  Kičin Pavol ; 020050  Vanko Branislav (Thesis advisor)
  2015
  SJF ; Date of acceptation : 15.06.2015 ; Degreee discipline : 5.2.51. výrobné technológie ; Degree program : B-STAM

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=98921
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  SJF1000
  book

  book