Search results

 1. Optimalizácia procesu výroby odliatku "Base Fiat F334"
  Kvasnica Róbert ; 020050  Vanko Branislav ; 020050 (Thesis advisor)
  2019
  SJF ; Date of acceptation : 05.06.2019 ; Degreee discipline : 5.2.51. výrobné technológie ; Degree program : I-STAM

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=144817
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  SJF1000
  book

  book

 2. Liatie s kryštalizáciou pod tlakom s vynúteným prúdením zliatiny hliníka na tvárnenie EN AW-7075
  Martinec Juraj ; 020050  Vanko Branislav ; 020050 (Thesis advisor)
  2018
  SJF ; Date of acceptation : 13.06.2018 ; Degreee discipline : 5.2.51. výrobné technológie ; Degree program : I-STAM

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=147140
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  SJF1000
  book

  book

 3. Vplyv parametrov liatia na vlastnosti odliatkov zo zliatiny hliníka na tvárnenie EN AW-2024
  Smolková Jana ; 020050  Vanko Branislav (Thesis advisor)
  2015
  SJF ; Date of acceptation : 17.06.2015 ; Degreee discipline : 5.2.51. výrobné technológie ; Degree program : I-STAM

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=103678
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  SJF1000
  book

  book