Search results

 1. Innovative forms of exhibitions focused on architecture in children's museums / aut. Natália Filová, Zuzana Čerešňová
  Filová Natália ; 058180  Čerešňová Zuzana ; 058180
  Architecture in Perspective 2020. Proceedings of the International Conference . S. 338-344
  článok zo zborníka
  AFC - Reports at international scientific conferences
  article

  article

 2. Processes of spatial perception and orientation in unknown architectural environment / aut. Michal Kacej, Zuzana Čerešňová
  Kacej Michal ; 058180  Čerešňová Zuzana ; 058180
  Architecture in Perspective 2020. Proceedings of the International Conference . S. 354-356
  článok zo zborníka
  AFC - Reports at international scientific conferences
  article

  article

 3. CEDA: výskum a tvorba inkluzívneho prostredia / aut. Lea Rollová, Zuzana Čerešňová
  Rollová Lea ; 058180  Čerešňová Zuzana ; 058180
  Spektrum : . Roč. 26, č. 3-4 (2020), s. 18-21
  článok z periodika
  GII - Several publications and documents, which are not in any previous category
  article

  article

 4. UNIALL - accessibility of higher education for students with special needs Medzinárodný projekt programu ERASMUS+, KA2 - strategické partnerstvá v oblasti VŠ vzdelávania (spolufinancované z prostriedkov EÚ) / aut. Zuzana Čerešňová
  Čerešňová Zuzana ; 058180 
  Informačné listy FA STU . Roč. 26, apríl (2019), s. 18
  článok z periodika
  GII - Several publications and documents, which are not in any previous category
  article

  article

 5. Case Studies of Inclusive Higher Education in Norway, Sweden and Slovakia / aut. Zuzana Čerešňová, Lea Rollová
  Čerešňová Zuzana ; 058180  Rollová Lea ; 058180
  Advances in Intelligent Systems and Computing / . Vol. 776 Proceedings of the AHFE 2018 : International Conference on Design for Inclusion; 21–25 July 2018, Orlando, Florida, USA, (2019), s. 312-323
  článok zo zborníka
  AFC - Reports at international scientific conferences
  article

  article

 6. Univerzálne navrhovanie a multisenzorickosť v múzeách a galériách / aut. Zuzana Čerešňová, Natália Filová
  Čerešňová Zuzana ; 058180  Filová Natália ; 058180
  Múzeá a galérie bez bariér : . S. 11-33
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  (1) - monografia
  article

  article

 7. Sensory preferences of students of architecture / aut. Michal Kacej, Zuzana Čerešňová
  Kacej Michal ; 058180  Čerešňová Zuzana ; 058180
  SGEM 2018. 5th International Multidisciplinary Scientific Conference on Social Sciences and Arts. Conference proceedings. Vol. 5. Urban Planning, Architecture and Design . S. 517-522
  článok zo zborníka
  AFC - Reports at international scientific conferences
  (1) - článok
  article

  article

 8. 1. Inclusive Education / aut. Zuzana Čerešňová, Petr Peňáz, Giuseppe Di Bucchianico
  Čerešňová Zuzana ; 058180  Peňáz Petr Di Bucchianico Giuseppe
  Inclusive Higher Education / . S. 13-54 [2,10 AH]
  kapitola(článok) z dokumentu
  ABC - Chapters in scientific monography issued in foreign editorship
  article

  article

 9. 2. Inclusive Methods / aut. Giuseppe Di Bucchianico, Zuzana Čerešňová, Lea Rollová
  Di Bucchianico Giuseppe  Čerešňová Zuzana ; 058180 Rollová Lea ; 058180
  Inclusive Higher Education / . S. 59-99 [1,91 AH]
  kapitola(článok) z dokumentu
  ABC - Chapters in scientific monography issued in foreign editorship
  article

  article

 10. 4. Inclusive University Campuses / aut. Lea Rollová, Danica Končeková, Zuzana Čerešňová
  Rollová Lea ; 058180  Končeková Danica ; 058180 Čerešňová Zuzana ; 058180
  Inclusive Higher Education / . S. 143-174 [1,34 AH]
  kapitola(článok) z dokumentu
  ABC - Chapters in scientific monography issued in foreign editorship
  (1) - článok
  article

  article