Search results

 1. DANUrB - Impulzy pre Štúrovo = Impulses for Štúrovo / zost. Viera Joklová, Katarína Kristiánová ; rec. Alžbeta Sopirová, Silvia Bašová, Ján Legény
  Joklová, Viera, ; 059200 (Compiler) Kristiánová, Katarína, ; 056160 (Compiler) Sopirová, Alžbeta, ; 056160 (rec.) Bašová, Silvia, ; 056160 (rec.) Legény, Ján, ; 052120 (rec.)
  1. vydanie
  Bratislava : Vydavateľstvo SPEKTRUM STU, 2019 . - 104 s. [6,97] AH + CD ROM
  ISBN 978-80-227-4898-8. -- ISBN 978-80-227-4899-5
  zborník
  FAI - Editorial and reported works (bibliographies, magazines, encyclopedies, catalogs, dictionaries, year-books...)
  (6) - článok
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FAR0200
  book

  book

 2. Rural Buildings in European Regions RUBER 2019. Architectura - Construction - Technology - Safety - Logistics / Vidiecke stavby v európskych regiónoch RUBER 2019. Architektúra - konštrukcie - technológie - bezpečnosť - logistika [elektronický zdroj] Zborník recenzovaných vedeckých prác/Anthology of reviewed scientific papers. 10 September 2019. Nitra, Slovakia / ed. Milada Balková, Tímea Szabóová ; rec. Marek Angelovič, Silvia Bašová [elektronický zdroj]
  Balková, Milada (Compiler) Szabóová, Tímea (Compiler) Angelovič, Marek (rec.) Bašová, Silvia, ; 056160 (rec.)
  Rural Buildings in European Regions RUBER 2019. 10 September 2019. Nitra, Slovakia
  1. vyd.
  Nitra, Slovakia : Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, 2019 . - online, 108 s.
  ISBN 978-80-552-2068-0
  http://www.slpk.sk/eldo/2019/dl/9788055220680/9788055220680.pdf
  zborník
  (6) - článok
  book

  book

 3. DANUrB - Impulzy pre Komárno = Impulses for Komárno / ed. Viera Joklová, Katarína Kristiánová ; rec. Silvia Bašová, Ján Legény, Alžbeta Sopirová
  Joklová, Viera, ; 059200 (Editor) Kristiánová, Katarína, ; 056160 (Editor) Bašová, Silvia, ; 056160 (rec.) Legény, Ján, ; 052120 (rec.) Sopirová, Alžbeta, ; 056160 (rec.)
  1. vydanie
  Bratislava : Spektrum STU, 2018 . - 106 s. + CD-ROM
  ISBN 978-80-227-4814-8. -- ISBN 978-80-227-4815-5
  https://issuu.com/danurb/docs/danurb_impulzy_pre_komarno_impulses
  zborník
  FAI - Editorial and reported works (bibliographies, magazines, encyclopedies, catalogs, dictionaries, year-books...)
  (7) - článok
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FAR1300
  book

  book

 4. Klasické mesto, jeho istoty a stresory : Zborník prednášok z vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou , máj 2008, Bratislava
  Bašová Silvia (Compiler) ; A6160  Sopirová Alžbeta (Compiler) ; A6160
  Bratislava : STU, 2008 . - 79 s
  ISBN 978-80-227-2974-1
  zborník
  FAI - Editorial and reported works (bibliographies, magazines, encyclopedies, catalogs, dictionaries, year-books...)
  (9) - článok
  book

  book

 5. Living city core. Zborník anotácií z vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou - Január 2008, Bratislava
  Bašová Silvia (Compiler) ; A6160  Sopirová Alžbeta (Compiler) ; A6160
  Bratislava : STU, 2008 . - 15 s
  ISBN 978-80-227-2967-3
  zborník
  FAI - Editorial and reported works (bibliographies, magazines, encyclopedies, catalogs, dictionaries, year-books...)
  (2) - článok
  (1) - xxx
  book

  book

 6. Living city core. Zborník odborných prednášok z vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou Január 2008, Bratislava
  Bašová Silvia (Compiler) ; A6160  Sopirová Alžbeta (Compiler) ; A6160
  Bratislava : STU, 2008 . - 63 s
  ISBN 978-80-227-2966-6
  mesto centrum mesta urbanizmus sídiel
  zborník
  FAI - Editorial and reported works (bibliographies, magazines, encyclopedies, catalogs, dictionaries, year-books...)
  (9) - článok
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FAR2000
  book

  book

 7. Námestie a jeho parter : význam, potenciály a inovatívne formy riešenia. Vedecká konferencia, Bratislava, jún 2005
  Bašová, Silvia, (Compiler) ; A6160 Vinárčiková, Jana, (Compiler) ; 055150 Petelen, Ivan, (rec.) ; 055150
  Bratislava : STU FA, 2006 . - 144 s
  ISBN 80-227-2365-7
  mestský interiér námestie
  zborník
  FAI - Editorial and reported works (bibliographies, magazines, encyclopedies, catalogs, dictionaries, year-books...)
  (17) - článok
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FAR2000
  book

  book