Search results

 1. Automatická Pasterizačná Linka
  Bányi Kornel ; 047000  Valo Richard ; 047220 (Thesis advisor)
  2018
  FCHPT ; Date of acceptation : 18.06.2018 ; Degreee discipline : 5.2.14. automatizácia, 5.2.52. priemyselné inžinierstvo ; Degree program : B-AIMCHP

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=139438
  bakalárska práca
  book

  book

 2. Využitie Raspberry Pi na riadenie zásobníka kvapaliny
  Boroš Daniel ; 047000  Valo Richard ; 047220 (Thesis advisor)
  2017
  FCHPT ; Date of acceptation : 10.07.2017 ; Degreee discipline : 5.2.14. automatizácia, 5.2.52. priemyselné inžinierstvo ; Degree program : B-AIMCHP

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=139449
  bakalárska práca
  book

  book

 3. Creating Video Instructions and Video Presentations of Our Laboratory Experiments
  Koncz Imrich ; 047000  Valo Richard ; 047220 (Thesis advisor)
  2017
  FCHPT ; Date of acceptation : 10.07.2017 ; Degreee discipline : 5.2.14. automatizácia, 5.2.52. priemyselné inžinierstvo ; Degree program : B-AIMCHP

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=139423
  bakalárska práca
  book

  book

 4. Tvorba vzdialeného HMI v SCADA systéme Promotic pre laboratórny experiment vsádzkovej a membránovej procesnej stanice
  Kiš Karol ; 047000  Valo Richard ; 047220 (Thesis advisor)
  2017
  FCHPT ; Date of acceptation : 10.07.2017 ; Degreee discipline : 5.2.14. automatizácia, 5.2.52. priemyselné inžinierstvo ; Degree program : B-AIMCHP

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=139444
  bakalárska práca
  book

  book

 5. Matematické modelovanie membránových procesov
  Čizmazia Oliver ; 047000  Valo Richard ; 047220 (Thesis advisor)
  2016
  FCHPT ; Date of acceptation : 11.07.2016 ; Degreee discipline : 5.2.14. automatizácia, 5.2.52. priemyselné inžinierstvo ; Degree program : B-AIMCHP

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=135453
  bakalárska práca
  book

  book

 6. Tvorba vzdialeného HMI v SCADA systéme Promotic
  Boloz Miroslav ; 047000  Valo Richard ; 047220 (Thesis advisor)
  2016
  FCHPT ; Date of acceptation : 11.07.2016 ; Degreee discipline : 5.2.14. automatizácia, 5.2.52. priemyselné inžinierstvo ; Degree program : B-AIMCHP

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=135463
  bakalárska práca
  book

  book

 7. Laboratórny výmenník tepla LTR 700 z pohľadu priemyselného riadenia
  Panghyová Lenka ; 047000  Valo Richard (Thesis advisor)
  2015
  FCHPT ; Date of acceptation : 13.07.2015 ; Degreee discipline : 5.2.14. automatizácia, 5.2.52. priemyselné inžinierstvo ; Degree program : B-AIM

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=93694
  bakalárska práca
  book

  book

 8. Raspberry Pi s modulom BrickPi pre ovládanie legorobotov
  Benkovský Miroslav ; 047000  Valo Richard (Thesis advisor)
  FCHPT ; Date of acceptation : 14.07.2014 ; Degree program : 104

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=83647
  bakalárska práca
  book

  book

 9. Programovanie NXT Robotov
  Malíšek Ivan ; 047000  Valo Richard (Thesis advisor)
  FCHPT ; Date of acceptation : 14.07.2014 ; Degree program : 104

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=83801
  bakalárska práca
  book

  book

 10. Laboratórny elektrický pohon z pohľadu priemyselného riadenia
  Lacková Zuzana ; 047000  Valo Richard (Thesis advisor)
  FCHPT ; Date of acceptation : 15.07.2014 ; Degree program : 104

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=93673
  bakalárska práca
  book

  book