Search results

 1. Prepojenie MATLABu a platformy Arduino
  Belešová Patrícia ; 035000  Blaho Michal (Thesis advisor)
  2015
  FEI ; Date of acceptation : 06.07.2015 ; Degreee discipline : 9.2.9. aplikovaná informatika ; Degree program : B-API . - 55 s. CD-ROM

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=93305
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI0100
  book

  book

 2. Prepojenie MATLABu a platformy BeagleBone
  Borbély Richard ; 035000  Blaho Michal (Thesis advisor)
  2015
  FEI ; Date of acceptation : 06.07.2015 ; Degreee discipline : 9.2.9. aplikovaná informatika ; Degree program : B-API . - 43 s. CD-ROM

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=102724
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI0100
  book

  book

 3. Prepojenie senzorovej platformy eHealth a Matlabu
  Mečiak Vladimír ; 031000  Blaho Michal (Thesis advisor)
  2015
  FEI ; Date of acceptation : 07.07.2015 ; Degreee discipline : 5.2.14. automatizácia, 9.2.9. aplikovaná informatika ; Degree program : B-PI . - 46 s. CD-ROM

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=96858
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI0100
  book

  book

 4. Senzorové siete -ZigBee
  Kováčová Hana ; 031000  Blaho Michal (Thesis advisor)
  2015
  FEI ; Date of acceptation : 07.07.2015 ; Degreee discipline : 5.2.14. automatizácia, 9.2.9. aplikovaná informatika ; Degree program : B-PI . - 53 s., príl. CD-ROM

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=98022
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI0100
  book

  book

 5. Prepojenie MATLABu a platformy Raspberry Pi
  Bošanský Jozef ; 035000  Blaho Michal (Thesis advisor)
  2015
  FEI ; Date of acceptation : 06.07.2015 ; Degreee discipline : 9.2.9. aplikovaná informatika ; Degree program : B-API . - 51 s. CD-ROM

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=97686
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI0100
  book

  book

 6. Zabezpečenie reálneho času v jazyku Java
  Kováčik Lukáš ; E  Blaho Michal (Thesis advisor) ; E011
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2013 . - 51 s CD-ROOM
  Industrial Informatics špecifikácia reálny čas
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=65691
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI0001
  book

  book

 7. Virtuálne procesy v Matlabe
  Gvoth Juraj  Blaho Michal (Thesis advisor) ; E011
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2012
  FEI ; . - 52 s CD-ROOM
  Industrial Informatics Inverted pendulum VRML
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=65681
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI0001
  book

  book

 8. Monitorovanie CAN zberníc pomocou Matlabu
  Pavol Miroslav ; E  Blaho Michal (Thesis advisor) ; E011
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2012 . - 48 s príl.
  Industrial Informatics správa zbernica
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=65715
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI0001
  book

  book

 9. Priemyselný štandard ZigBee
  Ozimy Juraj ; E  Blaho Michal (Thesis advisor) ; E011
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2011 . - 52 s príl.
  priemyselná informatika Industrial Informatics bezdrôtová komunikácia automatizácia Aplikovaná informatika monitorovanie procesov
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=56646
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI0001
  book

  book

 10. Ovládanie robota pomocou Bluetooth
  Jackuliak Lukáš ; E  Blaho Michal (Thesis advisor) ; E011
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2011 . - 51 s
  priemyselná informatika Industrial Informatics roboty automatizácia bluetooth
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=56381
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI0001
  book

  book