Search results

 1. Návrh prediktívneho riadenia pre model prietokového izotermického reaktora
  Greguš-Kohút Jakub ; 031000  Paulusová Jana ; 031000 (Thesis advisor)
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2020
  FEI ; Date of acceptation : 09.06.2020 ; Degreee discipline : kybernetika ; Degree program : I-RK . - 62 s.

  https://opac.crzp.sk/?fn=detailBiblioForm&sid=F0D9EA643ED4040314EA131BE0B8&seo=CRZP-detail-kniha
  diplomová práca
  book

  book

 2. Modelovanie a riadenie laboratórneho systému
  Kmotorka Maroš ; 031000  Paulusová Jana ; 031000 (Thesis advisor)
  2019
  FEI ; Date of acceptation : 10.06.2019 ; Degreee discipline : 9.2.7. kybernetika ; Degree program : I-RK . - 70 s., príl., CD-ROM

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=144521
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI0100
  book

  book

 3. Modelovanie a riadenie systémov pomocou soft techník
  Hussein Amir ; 031000  Paulusová Jana ; 031000 (Thesis advisor)
  2018
  FEI ; Date of acceptation : 12.06.2018 ; Degreee discipline : 9.2.7. kybernetika ; Degree program : I-RK . - 83 s., CD-ROM

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=136678
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI0100
  book

  book

 4. Prediktívne riadenie s využitím soft techník
  Tinák Matúš ; 031000  Paulusová Jana ; 031000 (Thesis advisor)
  2018
  FEI ; Date of acceptation : 13.06.2018 ; Degreee discipline : 9.2.7. kybernetika ; Degree program : I-RK . - 55 s., príl., CD-ROM

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=137743
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI0100
  book

  book

 5. Porovnanie klasického a inteligentného prístupu v modelovaní a riadení systémov
  Pavlac Michal ; 031000  Paulusová Jana ; 031000 (Thesis advisor)
  2018
  FEI ; Date of acceptation : 13.06.2018 ; Degreee discipline : 9.2.7. kybernetika ; Degree program : I-RK . - 104 s., príl., CD-ROM

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=137607
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI0100
  book

  book

 6. Využitie robota Lego Mindstorms
  Halčin Tomáš ; 031000  Paulusová Jana ; 031000 (Thesis advisor)
  2016
  FEI ; Date of acceptation : 14.06.2016 ; Degreee discipline : 9.2.7. kybernetika ; Degree program : I-RK . - 64 s., príl., CD-ROM

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=131011
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI0100
  book

  book

 7. Prediktívne metódy riadenia
  Vajs Tomáš ; 031000  Paulusová Jana (Thesis advisor)
  2015
  FEI ; Date of acceptation : 17.06.2015 ; Degreee discipline : 9.2.7. kybernetika ; Degree program : I-KYB . - 67 s., príl. CD-ROM

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=111673
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI0100
  book

  book

 8. Navigácia robotického ramena kamerovým systémom v trojrozmernom priestore
  Karel Vladimír ; E  Paulusová Jana (Thesis advisor) ; E011
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2014
  FEI ; Date of acceptation : 17.06.2014 ; Degree program : 84 . - 181 s príl.
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=100912
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI0001
  book

  book

 9. Nastavovanie parametrov PID regulátora pomocou soft techník
  Orlický Lukáš ; E  Paulusová Jana (Thesis advisor) ; E011
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2013 . - 123 s CD-ROOM
  neural network genetic algorithm PID controller fuzzy logika genetický algoritmus neurónové siete
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=89972
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI0001
  book

  book

 10. Návrh fuzzy prediktívneho riadenia
  Ševčík Matúš ; E  Paulusová Jana (Thesis advisor) ; E011
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2012 . - 74 s 4 príl.
  Cybernetics constraints predictive control prediktívne riadenie
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=81522
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI0001
  book

  book