Search results

 1. Príprava, charakterizácia a tvarovanie ultratenkých vrstiev PtSe2
  Tašková Valéria ; 033000  Mikolášek Miroslav ; 033000 (Thesis advisor)
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2021
  FEI ; Date of acceptation : 29.06.2021 ; Degreee discipline : elektrotechnika ; Degree program : B-ELN . - 50 s.

  https://opac.crzp.sk/?fn=detailBiblioForm&sid=38F43C5054BC4F7F2BBAC1F31F28&seo=CRZP-detail-kniha
  bakalárska práca
  book

  book

 2. Príprava a charakterizácia superkapacitorov na báze disulfidov a oxidov kovov
  Dubina Matúš ; 033000  Mikolášek Miroslav ; 033000 (Thesis advisor)
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2020
  FEI ; Date of acceptation : 02.07.2020 ; Degreee discipline : elektrotechnika ; Degree program : B-ELN . - 59 s.

  https://opac.crzp.sk/?fn=detailBiblioForm&sid=2C8AB4190B6536A9DB8D127B1CEB&seo=CRZP-detail-kniha
  bakalárska práca
  book

  book

 3. Príprava a charakterizácia Ga2O3 vrstiev pre optoelektronické a výkonové aplikácie
  Sobota Michal ; 033000  Mikolášek Miroslav ; 033000 (Thesis advisor)
  2019
  FEI ; Date of acceptation : 02.07.2019 ; Degreee discipline : 5.2.13. elektronika ; Degree program : B-ELN . - 45 s.

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=135338
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI0100
  book

  book

 4. Príprava a charakterizácia Cu2O pre senzorické aplikácie
  Lichtner Juraj ; 033000  Mikolášek Miroslav ; 033000 (Thesis advisor)
  2019
  FEI ; Date of acceptation : 02.07.2019 ; Degreee discipline : 5.2.13. elektronika ; Degree program : B-ELN . - 30 s., CD-ROM

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=137863
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI0100
  book

  book

 5. Príprava a charakterizácia transparentných vodivých elektród pre solárne články a svietiace diódy
  Krajčír Lukáš ; 033000  Mikolášek Miroslav ; 033000 (Thesis advisor)
  2018
  FEI ; Date of acceptation : 03.07.2018 ; Degreee discipline : 5.2.13. elektronika ; Degree program : B-ELN . - 37 s., CD-ROM

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=123992
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI0100
  book

  book

 6. Plynové senzory na báze elektrodeponovaného Cu2O
  Meri Július ; 033000  Mikolášek Miroslav ; 033000 (Thesis advisor)
  2018
  FEI ; Date of acceptation : 03.07.2018 ; Degreee discipline : 5.2.13. elektronika ; Degree program : B-ELN . - 38 s.

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=124003
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI0100
  book

  book

 7. Charakterizácia štruktúr s čiernym kremíkom pre fotovoltické aplikácie
  Tomka Samuel ; 033000  Mikolášek Miroslav ; 033000 (Thesis advisor)
  2018
  FEI ; Date of acceptation : 03.07.2018 ; Degreee discipline : 5.2.13. elektronika ; Degree program : B-ELN . - 62 s., CD-ROM

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=124015
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI0100
  book

  book

 8. Príprava a charakterizácia štruktúr na báze amorfného kremíka pre foto-elektrochemickú generáciu solárnych palív
  Kemény Martin ; 033000  Mikolášek Miroslav ; 033000 (Thesis advisor)
  2017
  FEI ; Date of acceptation : 06.07.2017 ; Degreee discipline : 5.2.13. elektronika ; Degree program : B-ELN . - 45 s., CD-ROM

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=116201
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI0100
  book

  book

 9. Elektrochemická príprava oxidu medi pre foto-elektrochemickú generáciu solárnych palív
  Ondrejka Peter ; 033000  Mikolášek Miroslav ; 033000 (Thesis advisor)
  2017
  FEI ; Date of acceptation : 06.07.2017 ; Degreee discipline : 5.2.13. elektronika ; Degree program : B-ELN . - 55 s., príl., CD-ROM

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=116370
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI0100
  book

  book

 10. Príprava a charakterizácia vrstiev oxidov kovov pre fotoelektrochemické aplikácie
  Chymo Filip ; 033000  Mikolášek Miroslav ; 033000 (Thesis advisor)
  2016
  FEI ; Date of acceptation : 07.07.2016 ; Degreee discipline : 5.2.13. elektronika ; Degree program : B-ELN . - 45 s., príl.

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=114358
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI0100
  book

  book