Search results

 1. Meranie a simulácia kremíkových heteroštruktúr pre pokročilé solárne aplikácie : dát. obhaj. 15.3.2012, č. ved. odb. 5-2-13
  Mikolášek Miroslav ; E030  Harmatha Ladislav (Thesis advisor) ; E030
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2011 . - 143 s
  dizertačná práca
  DAI - Qualificational works (thesis, habilitation, atestation...)
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI1000
  book

  book