Search results

 1. Syntéza a charakterizácia mezopórových molekulových sít
  Vidaković Igor ; 048130  Horňáček Michal ; 048130 (Thesis advisor)
  2018
  FCHPT ; Date of acceptation : 19.06.2018 ; Degreee discipline : 5.2.18. chemické technológie, 4.1.14. chémia ; Degree program : B-CHEMAT

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=126482
  bakalárska práca
  book

  book

 2. Hierarchicky štruktúrované materiály – rekryštalizácia zeolitov
  Kupcová Kristína ; 048130  Horňáček Michal ; 048130 (Thesis advisor)
  2018
  FCHPT ; Date of acceptation : 19.06.2018 ; Degreee discipline : 5.2.18. chemické technológie, 4.1.14. chémia ; Degree program : B-CHEMAT

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=126398
  bakalárska práca
  book

  book

 3. Zlepšenie katalytických vlastností rôznych druhov zeolitov post-syntéznymi úpravami
  Mikolaj Pavol ; 048130  Horňáček Michal ; 048130 (Thesis advisor)
  2017
  FCHPT ; Date of acceptation : 12.07.2017 ; Degreee discipline : 4.1.14. chémia, 5.2.18. chemické technológie ; Degree program : B-CHEMAT

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=118567
  bakalárska práca
  book

  book

 4. Príprava a charakterizácia kyselinou aktivovaného slovenského bentonitu z lokality Jelšový Potok
  Safková Ľubomíra ; 048130  Horňáček Michal ; 048130 (Thesis advisor)
  2017
  FCHPT ; Date of acceptation : 12.07.2017 ; Degreee discipline : 4.1.14. chémia, 5.2.18. chemické technológie ; Degree program : B-CHEMAT

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=118658
  bakalárska práca
  book

  book

 5. Priama konverzia metánu na aromatické uhľovodíky na desilikovaných zeolitoch ZSM-5
  Fukasová Veronika ; 048130  Horňáček Michal ; 048130 (Thesis advisor)
  2017
  FCHPT ; Date of acceptation : 12.07.2017 ; Degreee discipline : 4.1.14. chémia, 5.2.18. chemické technológie ; Degree program : B-CHEMAT

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=118696
  bakalárska práca
  book

  book

 6. FTIR štúdium hydrotalcitu
  Mališová Miroslava ; 048130  Horňáček Michal ; 048130 (Thesis advisor)
  2017
  FCHPT ; Date of acceptation : 12.07.2017 ; Degreee discipline : 4.1.14. chémia, 5.2.18. chemické technológie ; Degree program : B-CHEMAT

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=111046
  bakalárska práca
  book

  book

 7. Príprava a charakterizácia kyselinou aktivovaného komerčného montmorillonitu KSF
  Andelková Denisa ; 048130  Horňáček Michal ; 048130 (Thesis advisor)
  2017
  FCHPT ; Date of acceptation : 12.07.2017 ; Degreee discipline : 4.1.14. chémia, 5.2.18. chemické technológie ; Degree program : B-CHEMAT

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=118549
  bakalárska práca
  book

  book

 8. Príprava aktívnych foriem hliniek pre katalytické procesy
  Trubianska Henrieta ; 048170  Horňáček Michal (Thesis advisor)
  2015
  FCHPT ; Date of acceptation : 14.07.2015 ; Degreee discipline : 4.1.14. chémia, 5.2.18. chemické technológie ; Degree program : B-CHEMAT

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=92918
  bakalárska práca
  book

  book