Search results

 1. Príprava a charakterizácia hydrotalcitov využiteľných pri produkcii bionafty
  Lukáčová Stanislava ; 048130  Horňáček Michal ; 048130 (Thesis advisor)
  2020
  FCHPT ; Date of acceptation : 23.06.2020 ; Degreee discipline : chemické inžinierstvo a technológie ; Degree program : I-CHTI

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=150922
  diplomová práca
  book

  book

 2. Aromatizácia ľahkých alkánov na hierarchických zeolitoch
  Kupcová Kristína ; 048130  Horňáček Michal ; 048130 (Thesis advisor)
  2020
  FCHPT ; Date of acceptation : 23.06.2020 ; Degreee discipline : chemické inžinierstvo a technológie ; Degree program : I-CHTI

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=150848
  diplomová práca
  book

  book

 3. Príprava a charakterizácia hierarchicky štruktúrovaných zeolitov typu ZSM-5
  Mikolaj Pavol ; 048130  Horňáček Michal ; 048130 (Thesis advisor)
  2019
  FCHPT ; Date of acceptation : 28.05.2019 ; Degreee discipline : 5.2.18. chemické technológie ; Degree program : I-CHTI

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=143040
  diplomová práca
  book

  book

 4. Príprava hydrotalcitov a ich použitie pri výrobe bionafty pomocou transesterifikácie
  Mališová Miroslava ; 048130  Horňáček Michal ; 048130 (Thesis advisor)
  2019
  FCHPT ; Date of acceptation : 28.05.2019 ; Degreee discipline : 5.2.18. chemické technológie ; Degree program : I-CHTI

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=143035
  diplomová práca
  book

  book

 5. Príprava aromatických uhľovodíkov pomocou dehydroaromatizácie metánu na hybridných katalyzátoroch
  Fukasová Veronika ; 048130  Horňáček Michal ; 048130 (Thesis advisor)
  2019
  FCHPT ; Date of acceptation : 28.05.2019 ; Degreee discipline : 5.2.18. chemické technológie ; Degree program : I-CHTI

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=143164
  diplomová práca
  book

  book

 6. Príprava a charakterizácia hydrotalcitov pre transesterifikáciu olejov
  Tholtová Andrea ; 048130  Horňáček Michal ; 048130 (Thesis advisor)
  2018
  FCHPT ; Date of acceptation : 29.05.2018 ; Degreee discipline : 5.2.18. chemické technológie ; Degree program : I-CHTI

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=136575
  diplomová práca
  book

  book

 7. Dehydroaromatizácie metánu na zeolitoch Mo/ZSM-5
  Andrejkovicsová Klaudia ; 048130  Horňáček Michal ; 048130 (Thesis advisor)
  2018
  FCHPT ; Date of acceptation : 29.05.2018 ; Degreee discipline : 5.2.18. chemické technológie ; Degree program : I-CHTI

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=136225
  diplomová práca
  book

  book

 8. Príprava katalyticky aktívnych hliniek pre alkylácie aromatických uhľovodíkov
  Trubianska Henrieta ; 048130  Horňáček Michal ; 048130 (Thesis advisor)
  2017
  FCHPT ; Date of acceptation : 08.06.2017 ; Degreee discipline : 5.2.18. chemické technológie ; Degree program : I-CHTI

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=128447
  diplomová práca
  book

  book

 9. Influence of promoters on the activity of Mo/ZSM-5 catalyst for dehydroaromatization of methane
  Al Baradhy Manhal ; 048130  Horňáček Michal ; 048130 (Thesis advisor)
  2016
  FCHPT ; Date of acceptation : 06.06.2016 ; Degreee discipline : 5.2.18. chemické technológie ; Degree program : I-CHTI

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=122115
  diplomová práca
  book

  book

 10. Dehydroaromatizácia metánu na katalyzátoroch Mo/ZSM-5
  Ledecká Veronika ; 048170  Horňáček Michal (Thesis advisor)
  FCHPT ; Date of acceptation : 11.06.2014 ; Degree program : 117

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=103142
  diplomová práca
  book

  book