Search results

 1. Comparison of dealumination and desilication of mordenite in alkylation of benyene with 1-alkene
  Hudec Pavol ; C8170  Horňáček Michal ; C8170 Smiešková Agáta ; C8170 Jorík Vladimír ; C2190
  XXX
  AFG - Abstractions of scientific titles in year-books from international conferences
  article

  article

 2. Modifikácie zeolitu Y desilikáciou pre možnú aplikáciu v FCC katalyzátoroch
  Hudec Pavol ; C8170  Oleríny Vladimír ; C8170 Horňáček Michal ; C8170 Smiešková Agáta ; C8170
  2010 . - 7 s
  zeolite Y dealuminácia desilikácia hydrotermálna stabilizácia kyslosť katalytické krakovanie
  XXX
  AFD - Reports at home scientific conferences
  article

  article

 3. Liquid-Phase Alkylation of Benzene with 1-dodecene over Desilicated Mordenites
  Hudec Pavol ; C8170  Hudá Mária ; C8170 Horňáček Michal ; C8170 Smiešková Agáta ; C8170
  2009
  alkylácia 1-dodecén mordenit desilikácia
  XXX
  AFC - Reports at international scientific conferences
  article

  article

 4. Alkylation of Benzene with 1-dodecene over in Liquid-Phase over Heteropolyacids
  Horňáček Michal ; C8170  Hudec Pavol ; C8170 Smiešková Agáta ; C8170
  2009
  alkylácia 1-dodecén heteropolykyseliny
  XXX
  AFG - Abstractions of scientific titles in year-books from international conferences
  article

  article