Search results

Records found: 47  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^stu_us_auth stu59560 xcla^"
 1. Vzdelávanie lídrov v kontexte pandémie ochorenia Covid-19 a jej vplyvu na mentálne zdravie / Jana Kajanová, Magdaléna Musilová
  Kajanová Jana  Musilová Magdaléna
  MANEKO Manažment a ekonomika podniku : . Roč. 15, č. 2 (2023), s. 101-110
  článok z periodika
  (1) - článok
  article

  article

 2. International tax competition and tax exemption as an economic investment stimulus-the case of Slovakia / aut. Darina Saxunová, Daniela Novačková, Jana Kajanová
  Saxunová Darina  Novačková Daniela Kajanová Jana
  Sustainable economic growth, education excellence, and innovation management through vision 2020. Vols I-VII . S.2636-2648
  článok zo zborníka
  (1) - učebnica
  article

  article

 3. Globalization and its impacts on chemical enterprises performance in Slovakia / aut. Jana Kajanová
  Kajanová Jana 
  Globalization and its socio-economic consequences, 16th international scientific conference proceedings, PTS I-V . S.808-815
  článok zo zborníka
  (2) - článok
  article

  article

 4. Efficiency of food enterprises in the Slovak Republic / aut. Jana Kajanová
  Kajanová Jana 
  Globalization and its Socio-Economic Concequences . S.283-191
  článok zo zborníka
  (1) - článok
  article

  article

 5. Perspektívy medzinárodnej daňovej optimalizácie / aut. Jana Kajanová
  Kajanová Jana 
  Obchod a finance 2014. Konference 15.5.2014, Praha . S.4-9
  článok zo zborníka
  BEE - Scientific works in not noticed year-books from international undertakings, foreign year-books
  O2 - Odborný výstup publikačnej činnosti ako časť knižnej publikácie alebo zborníka
  (1) - učebnica
  article

  article

 6. Prediction of changes in the tax system of the Slovak republic and possibilities of the tax harmonization in countries of the European union / aut. Jana Kajanová
  Kajanová Jana 
  Problems of tax policy. 1st international scientific conference, may 17, 2012, Vilnius . S.53-60
  článok zo zborníka
  (1) - článok
  article

  article

 7. Hodnotenie majetkovej štruktúry z aspektu potrieb a zodpovednosti manažéra / aut. Jana Kajanová
  Kajanová Jana 
  Aktuálne problémy humanitných a socioekonomických vied 12 : . S.39-46
  článok zo zborníka
  AED - Scientific titles in home noticed scientific year-books (not conference)
  V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
  (1) - článok
  article

  article

 8. The influence of the building industry on protection of the living environment
  Baran Dušan ; M4000  Ranuša Martin Kajanová Jana (rec.) ; C240
  Horizonty podnikateľského prostredia. Business Environment Horizons [elektronický zdroj] : . s.14-19
  building industry urbanization
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
  article

  article

 9. Vybrané aspekty riadenia nákladov
  Kajanová Jana ; C240 
  Moderné prístupy k manažmentu podniku : . s.312-319
  článok zo zborníka
  AED - Scientific titles in home noticed scientific year-books (not conference)
  V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
  article

  article

 10. Náklady z aspektu malých a stredných podnikov
  Kajanová Jana ; C240 
  Festive Scientific Conference on the Occasion of 15th Anniversary of the Establishment of Faculty of Business and Management, Brano University of Management . s.nestr.
  článok zo zborníka
  AEC - Scientific titles in foreign noticed scientific year-books (not conference)
  V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
  article

  article


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.