Search results

Records found: 38  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^stu_us_auth stu59577 xcla^"
 1. Verification of the suitability of ldh for stabilization and deacidification of acidic paper information carriers / aut. Jana Jurišová, Soňa Malečková, Eva Guzikiewiczová, Katarína Vizárová, Vladimír Danielik, Milan Králik
  Jurišová Jana ; 042120  Malečková Soňa ; 049380 Guzikiewiczová Eva ; 049380 Vizárová Katarína ; 049380 Danielik Vladimír ; 042120 Králik Milan ; 048130
  9th International Conference on Chemical Technology , ICCT 2022 : . S. [1-1]
  článok zo zborníka
  BFA - Abstrakty odborných prác zo zahraničných podujatí (konferencie...)
  O2 - Odborný výstup publikačnej činnosti ako časť knižnej publikácie alebo zborníka
  article

  article

 2. New approaches to deacidification and conservation of cellulose cultural heritage sites / aut. Radko Tiňo, Katarína Vizárová, Milan Králik, Soňa Malečková, Jana Jurišová
  Tiňo Radko ; 049380  Vizárová Katarína ; 049380 Králik Milan ; 048130 Malečková Soňa ; 049380 Jurišová Jana ; 042120
  ChemZi : Zborník abstraktov, 73. Zjazd chemikov, 06.-10.09.2021 . Roč. 17, č. 1 (2021), s. 139-139
  článok zo zborníka
  BDF - Scientific works in others home magazines
  O3 - Odborný výstup publikačnej činnosti z časopisu
  article

  article

 3. Vývoj a testovanie sústav pre stabilizáciu papierových nosičov informácií / aut. Eva Guzikiewiczová, Soňa Malečková
  Guzikiewiczová Eva ; 049380  Malečková Soňa ; 049380
  Chémia a technológie pre život, 23. celoslovenská študentská vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou organizovaná v online formáte . S. 28-29
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  article

  article

 4. Application of green method for extraction of natural bioactive compounds / aut. Katarína Hroboňová, Michal Jablonský, Soňa Malečková
  Hroboňová Katarína ; 041000  Jablonský Michal ; 049380 Malečková Soňa ; 049380
  ChemZi : Zborník abstraktov, 73. Zjazd chemikov, 06.-10.09.2021 . Roč. 17, č. 1 (2021), s. 75-76
  článok zo zborníka
  AFH - Abstractions of scientific titles in year-books from home conferences
  article

  article

 5. Utilization of statistical analysis of FT-IR spectra in forensic examination of paper / aut. Radko Tiňo, Katarína Vizárová, Jana Provazníková, Štefan Šutý, Soňa Kirschnerová
  Tiňo Radko ; 049380  Vizárová Katarína ; 049380 Provazníková Jana Šutý Štefan ; 049380 Kirschnerová Soňa ; 049380
  Chemical Papers / . Vol. 72, iss. 9 (2018), s. 2265-2272
  článok z periodika
  ADD - Scientific titles in home carented magazines and noticed year-books
  V3 - Vedecký výstup publikačnej činnosti z časopisu
  article

  article

 6. Spôsob párového rozlíšenia medzi najmenej dvoma druhmi hárkov papierových nosičov informácií : úžitkový vzor č. 7212, dátum nadobudnutia účinkov úžitkového vzoru 23.6.2015 / aut. Katarína Vizárová, Jana Provazníková, Soňa Kirschnerová, Michal Jablonský, Miroslav Sabo
  Vizárová Katarína ; 049380  Provazníková Jana ; 049380 Kirschnerová Soňa ; 049380 Jablonský Michal ; 049380 Sabo Miroslav
  Banská Bystrica Úrad priemyselného vlastníctva SR 2015 . - 5 s.
  http://registre.indprop.gov.sk/registre/detail/popup.do?register=uv&puv_id=672306
  patentový spis
  AGJ - Authority certificates, patents, discoveries
  D1 - Dokument práv duševného vlastníctva
  article

  article

 7. Biomass - Source of Chemicals and Biofuels / aut. Igor Šurina, Tibor Dubaj, Lenka Dubinyová, Aleš Ház, Michal Jablonský, Ľudovít Jelemenský, Svetozár Katuščák, Soňa Kirschnerová, František Kreps, Štefan Schmidt, Stanislav Sekretár, Alexandra Sládková, Ján Stopka, Peter Šimon, Andrea Škulcová, Štefan Šutý, Radko Tiňo, Lenka Tmáková, Lenka Vrbiková, Milan Vrška
  Šurina Igor ; 049380  Dubaj Tibor ; 045210 Dubinyová Lenka ; 049380 Ház Aleš ; 049380 Jablonský Michal ; 049380 Jelemenský Ľudovít ; 046230 Katuščák Svetozár ; 049380 Kirschnerová Soňa ; 049380 Kreps František ; 044250 Schmidt Štefan ; 044250 Sekretár Stanislav ; 044250 Sládková Alexandra ; 049380 Stopka Ján ; 046230 Šimon Peter ; 045210 Škulcová Andrea ; 049380 Šutý Štefan ; 049380 Tiňo Radko ; 049380 Tmáková Lenka ; 044250 Vrbiková Lenka ; 044250 Vrška Milan ; 049380
  CEI-JRC European Workshop on Advanced Biofuels, Biorefinery and Bio-economy, Bratislava, 25.-27.3.2015 . S. 53-54
  článok zo zborníka
  AFL - Posters issued in home editorships
  article

  article

 8. Research of Biofuels and Bioenergy from Renewable Resources at Slovak University of Technology / aut. Igor Šurina, Aleš Ház, Alexandra Sládková, Andrea Škulcová, Lenka Dubinyová, Jana Provazníková, Katarína Čížová, Michal Jablonský, Svetozár Katuščák, Milan Vrška, Soňa Kirschnerová, Štefan Šutý, Radko Tiňo, Katarína Vizárová
  Šurina Igor ; 049380  Ház Aleš ; 049380 Sládková Alexandra ; 049380 Škulcová Andrea ; 049380 Dubinyová Lenka ; 049380 Provazníková Jana ; 049380 Čížová Katarína ; 049380 Jablonský Michal ; 049380 Katuščák Svetozár ; 049380 Vrška Milan ; 049380 Kirschnerová Soňa ; 049380 Šutý Štefan ; 049380 Tiňo Radko ; 049380 Vizárová Katarína ; 049380
  CEI-JRC European Workshop on Advanced Biofuels, Biorefinery and Bio-economy, Bratislava, 25.-27.3.2015 . S. 55-56
  článok zo zborníka
  AFL - Posters issued in home editorships
  article

  article

 9. DB CSTI SK. Databáza metód, zariadení a odborníkov konzervačnej vedy a technológií – aktuálny stav / aut. Lenka Dubinyová, Svetozár Katuščák, Michal Jablonský, Katarína Vizárová, Soňa Kirschnerová
  Dubinyová Lenka ; C9380  Katuščák Svetozár ; C9380 Jablonský Michal ; C9380 Vizárová Katarína ; C9380 Kirschnerová Soňa ; C9380
  Vybudovanie základne pre interdisciplinárny transfer výsledkov výskumu architektonického dedičstva . S. 73-79
  článok zo zborníka
  AED - Scientific titles in home noticed scientific year-books (not conference)
  V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
  article

  article

 10. Analýza vplyvu technológie na finálne vlastnosti papiera
  Provazníková Jana ; C9380  Gallik Ján ; C9380 Kirschnerová Soňa ; C9380 Šutý Štefan ; C9380 Vizárová Katarína ; C9380
  Wood, Pulp and Paper 2014, Polygrafia Academica 2014 - WPP a PA 2014 : . s. 343-347
  grafický kancelársky papier FT-IR analýza formácia kriminalistické skúmanie dokumentov
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  article

  article