Search results

 1. Problém výskytu Staphylococcus sp. rezistentných voči meticilínu na Slovensku
  Gömöry Martin ; 043000  Olejníková Petra ; 043000 (Thesis advisor)
  2019
  FCHPT ; Date of acceptation : 19.06.2019 ; Degreee discipline : 5.2.25. biotechnológie ; Degree program : B-BIOT

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=135654
  bakalárska práca
  book

  book

 2. Baktérie rezistentné voči antimikrobiálnym zlúčeninám vo vodách určených na pitné účely
  Bruzdová Martina ; 043000  Olejníková Petra ; 043000 (Thesis advisor)
  2019
  FCHPT ; Date of acceptation : 19.06.2019 ; Degreee discipline : 5.2.25. biotechnológie ; Degree program : B-BIOPOT

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=125815
  bakalárska práca
  book

  book

 3. Biologická ochrana rastlín v ekologickom poľnohospodárstve
  Vímiová Viktória ; 043000  Olejníková Petra ; 043000 (Thesis advisor)
  2019
  FCHPT ; Date of acceptation : 19.06.2019 ; Degreee discipline : 5.2.25. biotechnológie ; Degree program : B-BIOPOT

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=125790
  bakalárska práca
  book

  book

 4. Úloha auxínov v metabolizme vláknitých húb
  Hrabčáková Denisa ; 043000  Olejníková Petra ; 043000 (Thesis advisor)
  2019
  FCHPT ; Date of acceptation : 19.06.2019 ; Degreee discipline : 5.2.25. biotechnológie ; Degree program : B-BIOPOT

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=125856
  bakalárska práca
  book

  book

 5. Antimikrobiálna aktivita novosyntetizovaných chinolizidínových derivátov
  Homokyová Alexandra ; 043000  Olejníková Petra ; 043000 (Thesis advisor)
  2018
  FCHPT ; Date of acceptation : 19.06.2018 ; Degreee discipline : 5.2.25. biotechnológie ; Degree program : B-BIOPOT

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=147694
  bakalárska práca
  book

  book

 6. Citlivosť environmentálnych mikroorganizmov na klinicky významné antimikrobiálne aktívne zlúčeniny
  Wetterová Mária ; 043000  Olejníková Petra ; 043000 (Thesis advisor)
  2018
  FCHPT ; Date of acceptation : 19.06.2018 ; Degreee discipline : 5.2.25. biotechnológie ; Degree program : B-BIOPOT

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=147737
  bakalárska práca
  book

  book

 7. Mechanizmy rezistencie environmentálnych izolátov voči klinicky významým antibiotikám a chemoterapeutikám
  Žemličková Denisa ; 043000  Olejníková Petra ; 043000 (Thesis advisor)
  2018
  FCHPT ; Date of acceptation : 19.06.2018 ; Degreee discipline : 5.2.25. biotechnológie ; Degree program : B-BIOPOT

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=125794
  bakalárska práca
  book

  book

 8. Fotoindukované poškodenie Candida albicans proflavínmi
  Puzderová Barbora ; 043000  Olejníková Petra ; 043000 (Thesis advisor)
  2017
  FCHPT ; Date of acceptation : 11.07.2017 ; Degreee discipline : 5.2.25. biotechnológie ; Degree program : B-BIOPOT

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=118013
  bakalárska práca
  book

  book

 9. Sekundárny metabolizmus vláknitých húb rodu Trichoderma
  Víglaš Ján ; 043000  Olejníková Petra ; 043000 (Thesis advisor)
  2016
  FCHPT ; Date of acceptation : 12.07.2016 ; Degreee discipline : 5.2.25. biotechnológie ; Degree program : B-BIOPOT

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=109492
  bakalárska práca
  book

  book

 10. Fungálne kontaminanty poľnohospodárskych plodín
  Gajdoš Matúš ; 043000  Olejníková Petra ; 043000 (Thesis advisor)
  2016
  FCHPT ; Date of acceptation : 12.07.2016 ; Degreee discipline : 5.2.25. biotechnológie ; Degree program : B-BIOPOT

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=109543
  bakalárska práca
  book

  book