Search results

 1. Výskyt zástupcov Staphylococcus sp. rezistentných voči meticilínu v klinickom materiáli
  Lukačovičová Lenka ; 043000  Olejníková Petra ; 043000 (Thesis advisor)
  2020
  FCHPT ; Date of acceptation : 15.07.2020 ; Degreee discipline : biotechnológie ; Degree program : B-BIOT

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=135787
  bakalárska práca
  book

  book

 2. Alternatívne prostriedky v boji proti mikrobiálnym infekciám
  Grečko Lukáš ; 043000  Olejníková Petra ; 043000 (Thesis advisor)
  2020
  FCHPT ; Date of acceptation : 15.07.2020 ; Degreee discipline : biotechnológie ; Degree program : B-BIOT

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=153918
  bakalárska práca
  book

  book

 3. Staphylococcus aureus kontaminant potravín
  Herchlová Karin ; 043000  Olejníková Petra ; 043000 (Thesis advisor)
  2020
  FCHPT ; Date of acceptation : 15.07.2020 ; Degreee discipline : biotechnológie ; Degree program : B-BIOT

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=135658
  bakalárska práca
  book

  book

 4. Izolácia rezistentných mikroorganizmov zo studňovej vody určenej pre individuálne zásobovanie
  Repková Laura ; 043000  Olejníková Petra ; 043000 (Thesis advisor)
  2020
  FCHPT ; Date of acceptation : 15.07.2020 ; Degreee discipline : biotechnológie ; Degree program : B-BIOT

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=137973
  bakalárska práca
  book

  book

 5. Staphylococcus sp. pôvodca infekcií
  Čviriková Vladimíra ; 043000  Olejníková Petra ; 043000 (Thesis advisor)
  2020
  FCHPT ; Date of acceptation : 15.07.2020 ; Degreee discipline : biotechnológie ; Degree program : B-BIOT

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=144906
  bakalárska práca
  book

  book

 6. Úloha auxínov v metabolizme vláknitých húb
  Hrabčáková Denisa ; 043000  Olejníková Petra ; 043000 (Thesis advisor)
  2019
  FCHPT ; Date of acceptation : 19.06.2019 ; Degreee discipline : 5.2.25. biotechnológie ; Degree program : B-BIOPOT

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=125856
  bakalárska práca
  book

  book

 7. Baktérie rezistentné voči antimikrobiálnym zlúčeninám vo vodách určených na pitné účely
  Bruzdová Martina ; 043000  Olejníková Petra ; 043000 (Thesis advisor)
  2019
  FCHPT ; Date of acceptation : 19.06.2019 ; Degreee discipline : 5.2.25. biotechnológie ; Degree program : B-BIOPOT

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=125815
  bakalárska práca
  book

  book

 8. Problém výskytu Staphylococcus sp. rezistentných voči meticilínu na Slovensku
  Gömöry Martin ; 043000  Olejníková Petra ; 043000 (Thesis advisor)
  2019
  FCHPT ; Date of acceptation : 19.06.2019 ; Degreee discipline : 5.2.25. biotechnológie ; Degree program : B-BIOT

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=135654
  bakalárska práca
  book

  book

 9. Biologická ochrana rastlín v ekologickom poľnohospodárstve
  Vímiová Viktória ; 043000  Olejníková Petra ; 043000 (Thesis advisor)
  2019
  FCHPT ; Date of acceptation : 19.06.2019 ; Degreee discipline : 5.2.25. biotechnológie ; Degree program : B-BIOPOT

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=125790
  bakalárska práca
  book

  book

 10. Citlivosť environmentálnych mikroorganizmov na klinicky významné antimikrobiálne aktívne zlúčeniny
  Wetterová Mária ; 043000  Olejníková Petra ; 043000 (Thesis advisor)
  2018
  FCHPT ; Date of acceptation : 19.06.2018 ; Degreee discipline : 5.2.25. biotechnológie ; Degree program : B-BIOPOT

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=147737
  bakalárska práca
  book

  book